POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI
Obwieszczenie kryzysowe Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w związku z zasadami wprowadzonymi przez władze państwowe w dniu 10.10.2020 obowiązujące od 17.10.2020 dotyczące zasad bezpieczeństwa w strefie czerwonej, w której znajduje się Warszawa.

Z powodu rozszerzenia strefy czerwonej, w której znalazła się Warszawa, oraz zaostrzeniem zasad profilaktyki przeciw COVID-19, odwołując się do podpunktu:
„w szkołach wyższych oraz ponad podstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych)” informujemy że, kursy I i II stopnia, które mają w przeważającym procencie charakter praktyczny, będą się odbywać w zaplanowanych terminach z zachowaniem zasad profilaktyki przeciw COVID-19
Jolanta Kazanowska - prezes

16.10.2020 10:51:24

IX edycja OTBK SI

plakat OTBK SI

Szanowni Terapeuci!

W tym roku IX edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji SI. Z roku na rok nasza akcja ma coraz większy odzew i pozwala rodzicom oraz opiekunom uzyskać wiedzę o stanie swojego dziecka, a także poznać możliwości pracy metodą integracji sensorycznej. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do wsparcia idei OTBK SI oraz przekazania informacji o wydarzeniu w swoim otoczeniu i w sieci. Po zakończeniu tegorocznej edycji, wzorem lat poprzednich, wszyscy Terapeuci otrzymają dyplomy potwierdzające udział w projekcie.

Cel OTBK SI:

  • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka
  • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.

Termin realizacji:

19-25 października 2020 roku

Przystąpienie do OTBK SI:

Członkowie Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
https://pstis.pl/pl/html/?str=otbksi2020

Zarejestruj sięPobierz plakat

Sposób realizacji:

Listy terapeutów biorących udział w projekcie zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Informacje dotyczące OTBK SI zostaną rozesłane do portali i serwisów internetowych, stowarzyszeń zrzeszających rodziców oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy.

Celem ułatwienia realizacji tegorocznej edycji, proszę o zapoznanie się z regulaminem OTBK SI (pobierz plik pdf).

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie!
Elżbieta Ekert, Zarząd PSTIS

01.10.2020 22:23:36

Zalecenia dla terapeutów w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

wszyscy obserwujemy bardzo dynamiczną i niepewna sytuację związaną z pandemią COVID-19. Wiele rekomendacji traci aktualizację z dnia na dzień. 

Przekazując Państwu nasze sugestie pragniemy podkreślić, że poza tego typu regulacjami nadrzędną rolę ma aktualnie obowiązujące prawo. 

Mamy nadzieję, że kierując się wewnętrznymi regulaminami tworzonymi przez podmioty medyczne i oświatowe oferujące terapię integracji sensorycznej, zyskacie Państwo uzupełniającą podpowiedź efektywnej ochrony.

w imieniu zarządu PSTIS SI
Jolanta Kazanowska - prezesRekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI dla terapeutów SI  
W CZASIE PANDEMII COVID-19

1.  Preselekcja pacjentów. Telefoniczne umówienie wizyty 

A.  Udzielenie niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z usług gabinetu terapii SI

B. Przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta i osób pozostających w jego najbliższym otoczeniu.

C . Ustalenie terminu wizyty  

D. W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu  dziecka, opiekuna czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. (Dodatni wywiad epidemiologiczny)

E. Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. W miarę możliwości zachować 30 minutowe przerwy pomiędzy pacjentami. 

F. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę i zobowiązywany do punktualności

G. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m

H. W przypadku wykonywania diagnozy rekomenduje się przeprowadzić wywiad z rodzicem badanego dziecka przekazując drogą elektroniczną do wypełnienia formularz wywiadu oraz formularze sensomotoryczne.

2. Wizyta pacjenta

A. Dziecko przynosi strój do przebrania się przed zajęciami.

B. Terapeuta przyjmuje pacjenta ubrany w środki ochrony indywidualnej.

C. Przed wejściem do gabinetu,  należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie lub dezynfekcję rąk.  

D. Następnie należy zmierzyć temperaturę dziecka i opiekuna. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun . Opiekun cały czas używa w maseczki

E. Przed zajęciami rodzic/opiekun aktualizuje i podpisuje wywiad w kierunku COVID-19.

F. Po zakończeniu terapii należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie  lub dezynfekcję rąk.

 G. Terapeuta po każdej wizycie pacjenta dokonuje wymiany lub dezynfekcji  użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce.

 H. Po każdej wizycie pacjenta, terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę

  I. Zaleca się co najmniej 2 x dziennie dezynfekować poczekalnie, klamki , blaty, dozowniki itp.

3. Zalecenia ogólne:

A. ograniczeniepowierzchni użytkowanej np. przez wydzielenie strefy parawanem, co pozwoli na ograniczenie obszaru dezynfekcji (dotyczy dużych gabinetów/sal terapii SI

B. sugeruje się korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu, tj. przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym powyższy warunek materiałem.

C. pozostałe pomoce, np. hamak, helikopter mogą być wykorzystane w pracy tylko z jednym dzieckiem danego dnia, a następnie poddane praniu (czyszczeniu chemicznemu).

D. deskę rotacyjną i inne przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo foliować.


📄 pobierz w pliku PDF

01.10.2020 12:45:28

Siedziba Stowarzyszenia bez aktywności

Szanowni Państwo.

Jako odpowiedzialne społecznie Stowarzyszenie jesteśmy świadomi zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, dlatego w trosce o Państwa i naszych pracowników zdrowie oraz bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich aktywności realizowanych w naszej siedzibie w Warszawie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub/i mailowego.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych ustaleniach i nowych terminach konsultacji, zajęć, spotkań, kroki te jednak uzależniamy od decyzji na szczeblu państwowym.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

Życzymy zdrowia i spokoju.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

17.04.2020 14:31:59