POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.

ed.: 27.07.2022 12:08:10

utworzony.: 16-05-2013

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Koszt: 999 PLN.

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała


FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są również standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które należy zakupić osobno we własnym zakresie.

Zamówienia można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 08.08.2022 12:49:20

utworzony.: 11-04-2022

Zaburzenia słuchu u dzieci w kontekście pracy terapeuty integracji sensorycznej. Metody diagnozy i terapii.

Termin: 17.09.2022 r. godz. 10.00-17.00

Miejsce: PSTIS SI ul. Majdańska 3 lok. 7B

Opłata: 250 zł

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do audiologów, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, psychologów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w aspekcie znajomości i analizy badań audiologicznych, wykonywanych u dzieci w celu diagnostyki słuchu a potrzeby terapii logopedycznej, sensorycznej oraz psychologicznej w przypadku podejrzenia zaburzeń słyszenia.

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu diagnostyki słuchu u dzieci. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych i najczęściej występujących zaburzeń słuchu u dzieci, poruszenie tematyki niedosłuchu, dostępnych form protezowania słuchu oraz terapii i treningów słuchowych, dedykowanych dzieciom w odniesieniu do prezentowanych zaburzeń. Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia, przygotowujące do samodzielnej analizy badań wraz z ich interpretacją w kontekście podejmowanych działań terapeutycznych.

Tematyka:

 1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych.
 2. Przetwarzanie bodźców słuchowych, czyli omówienie etapów drogi słuchowej w kontekście prowadzonego wywiadu terapeutycznego.
 3. Najczęściej występujące zaburzenia słuchu u dzieci.
 4. Zaburzenia laryngologiczno-audiologiczne wieku dziecięcego, a funkcjonowanie dziecka w kontekście prowadzonych terapii.
 5. Rodzaje niedosłuchu i ich wpływ na funkcjonowanie sensoryczne
 6. Implanty słuchowe, a funkcjonowanie sensoryczne dziecka.
 7. Praktyczny podział badań słuchu u dzieci.
 8. Omówienie dostępnych badań słuchu u dzieci: rodzaje, wyniki (siatki, audiogramy, fale), normy.
 9. Filmy diagnostyczne - jak wyglądają poszczególne badania słuchu u dzieci. Przygotowanie dziecka.
 10. Na jakie badania należy skierować dziecko - umiejętność doboru badania słuchu do konkretnego przypadku dziecka.
 11. Odczytywanie audiogramów, tympanogramów - interpretacja wyników badan w kontekście pracy terapeutycznej.
 12. Co dalej? - dalsze postepowanie terapeutyczne w zależności od wyniku badania słuchu dziecka.
 13. Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD- wstęp do tematu, z uwzględnieniem współpracy terapeuty SI z audiologiem/ audiofonologiem.
 14. Terapie i treningi słuchowe - jakie, kiedy i na jaki czas włączy do terapii?
 15. Pytania, dyskusja.

Prowadząca:

Aleksandra Stojak – protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena AS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca. 

Od 15 lat zajmuje się osobami z zaburzeniami słuchu pod względem diagnostyki, protezowania, terapii oraz ich rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę surdopedagogiczną, korzysta z metod audytywnowerbalnej rehabilitacji słuchu i mowy oraz współpracuje z osobami Głuchymi w języku migowym. Zwolenniczka mulitdyscyplinarnego oddziaływania terapeutycznego. 


ed.: 01.08.2022 11:30:39

utworzony.: 27-07-2022

Rozumowanie kliniczne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej (SI)

Termin: 23 października 2022,  9.00-16.30 (9 godzin dydaktycznych)

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat rozumowania klinicznego w procesie diagnozy i terapii pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych.

Prowadzące: dr Marta Wiśniewska, mgr Justyna Smorczewska
więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Opłata: dla członków Stowarzyszenia bezpłatnie, 150 zł osoby niezrzeszone


Program szkolenia:

1. Etiologia zaburzeń SI/etiologia zaburzeń w rozwoju - polietiologia.

2. Testy, obserwacja kliniczna, wywiad - powiązanie wyników badań, objawów, formułowanie wniosków.

3. Prezentacja dwóch przypadków przez prowadzących - materiał filmowy, opis badania - samodzielnie wnioskowanie uczestników, np. uzupełnienie tabeli z objawami, wnioskowanie, ustalanie możliwych przyczyn i zależności.

4. Prezentacja przypadków z grupy - materiał filmowy, opis pacjenta przez terapeutę. Praca grupowa/w podgrupach: wnioskowanie, ustalanie możliwych przyczyn i zależności, zalecenia do pracy itd.

REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=rozumowanie-kliniczne


ed.: 26.07.2022 15:19:14

utworzony.: 21-07-2022

Diagnoza i terapia SI pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI)

Termin:  11 listopada 2022 9.00-17.15 (10 godzin dydaktycznych)

Cel: Zdobycie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w różnych grupach wiekowych oraz wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne.

Prowadząca: dr Marta Wiśniewska, więcej: https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Opłata: 190 zł 

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (NI).
 2. Profil behawioralny pacjentów z NI.
 3. Neuroplastyczność, kompensacja, rezyliencja, epigenetyka i ekspresja genów – podstawowe zagadnienia.
 4. Charakterystyka wybranych problemów neurologicznych oraz zespołów genetycznych – kluczowe informacje.
 5. Wpływ SPD na funkcjonowanie codzienne.
 6. Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
 7. Diagnoza pacjentów z NI: aranżacja pierwszego spotkania, narzędzia diagnostyczne (m.in. Profil Sensoryczny Dziecka, 4 A’s – koło diagnostyczne, Skala wrażliwości sensorycznej dla osób dorosłych), badanie z wykorzystaniem testów, badanie z wykorzystaniem obserwacji klinicznej. Znaczenie diagnozy dla pacjentów i rodziców. Zasady dobrej diagnozy. Samodzielne tworzenie arkusza obserwacji.
 8. Terapia pacjentów z NI. Cele terapii. Organizacja przestrzeni. Interdyscyplinarność. Efektywność. Prezentacja filmów dokumentujących terapię. Studia przypadków.
 9. Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie pacjentów z NI w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
 10. Znaczenie bloków funkcjonalnych mózgu A. Łurii w diagnozie i terapii pacjentów z NI.
 11. Ważność schematu ciała dla rozwoju praksji pacjentów oraz umiejętności funkcjonalnych pacjnetów z NI.
 12. Znaczenie „pasma optymalnego zaangażowania” w diagnozie oraz w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z NI.
 13. Wybiórczość pokarmowa pacjentów z NI. Podłoże sensoryczne. Podłoże medyczne. Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/neurologopedy.
REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=diagnoza-terapia-NI

ed.: 27.07.2022 12:00:03

utworzony.: 21-07-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

ed.: 19.07.2022 10:53:04

utworzony.: 08-05-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 16-18.12.2022
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Koszt: 650 zł

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 22.07.2022 17:56:54

utworzony.: 19-05-2022