POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Uwaga! Zmiana numeru konta Stowarzyszenia

Od lipca 2019 wpłaty: 
  • za składki, 
  • opłaty za kursy I i II stopnia, 
  • opłaty za szkolenia dla rad pedagogicznych, 
  • opłaty za warsztaty dla rodziców, 
  • opłaty za szkolenia dla lekarzy, 
  • opłaty za rekomendacje 
muszą być dokonywane wyłącznie na nowe konto PSTIS podane w zakładce Kontakt. 

20.07.2019 11:53:55