POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że PSTIS znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych! Nasz numer ewidencyjny: 

2.14/00392/2018 

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

02.09.2020 23:15:09