POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Wyższa składka członkowska

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Członków PSTIS SI podjęło decyzję o podniesieniu składki członkowskiej od 2023 roku do kwoty 140 zł. W ramach proponowanej składki Członkowie PSTIS SI będą otrzymywać kwartalnik Integracja Sensoryczna oraz mają możliwość obniżenia opłat za 4 proponowane przez Stowarzyszenie szkolenia do kwoty kosztów manipulacyjnych 20 zł (szkolenia ze specjalną zniżką będą publikowane na stronie www oraz przesyłane do Państwa newsletterem).

ed.: 03.01.2023 22:09:38

utworzony.: 03-01-2023