POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Publikacje o SI

Bogdanowicz M. (1997). Integracja percepcyjno motoryczna: teoria – diagnoza – terapia. Warszawa: CMPP-P

Grzybowska E. (1999). Metoda integracji sensorycznej (SI). Rewalidacja 2 (6) 1999.

Maas V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do Teorii Integracji Sensorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Harmonia

Ayres Jean A. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna. Warszawa: Wydawnictwo Harmonia

Przyrowski, Z. (2012). Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Warszawa: EMPIS

Przyrowski Z. (2001). Podstawy Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. [W] Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod red. prof. Czesława Szmigla. Kraków: Wyd.AWF

Przyrowski Z. (1998). Dysfunkcje integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego. [W: Dziecko niepełnosprawne ruchowo (red. Mazanek E.). Warszawa: WSiP

Wiśniewska M., Borek-Dzięcioł B. i in. (2013). Interdyscyplinarna ocena parametrów medycznych i rozwojowych późnego wcześniaka z uszkodzeniem mózgu po przebytej infekcji wewnątrzmacicznej z perspektywy neonatologa oraz pedagoga specjalnego i terapeuty integracji sensorycznej - opis przypadku. Postępy Neonatologii. Czasopismo punktowane.

Wiśniewska, M. (2013). Świat jednej sali. Charaktery 6 (197).

Wiśniewska, M. (2012). Cykl artykułów poświęcony integracji sensorycznej (publikowane od 2006 do dziś). Przyjaciel

Wiśniewska, M. (2012).Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole. Dyrektor szkoły 9(225) 2012

Wiśniewska, M. (2012). Diagnoza zaburzeń samoregulacji i deficytów integracji sensorycznej. Pediatria Polska 87(3).  Czasopismo punktowane.

Wiśniewska, M. (2008). Zastosowanie metody SI w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu głębszym i głębokim. Rewalidacja, 2(24).

Wiśniewska, M. (2008).  Zastosowanie metody SI w pracy z dzieckiem autystycznym.Rewalidacja, 2(24).

Wiśniewska, M. (2008).Integracja sensoryczna – SI. Bardziej Kochani 3(28).

Wiśniewska, M. (2006).  Codzienna stymulacja sensoryczna. Rewalidacja, 1(19).

Wiśniewska, M. (2006). Integracja sensoryczna. Wychowanie w Przedszkolu, 10.

Wiśniewska, M. (2014).Wcześniak: perspektywa integracji sensorycznej. Niezbędnik rodzica wcześniaka. Podstawowe porady i informacje dla rodziców wcześniaków. Warszawa: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

30.08.2016 09:01:19