POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zadania CB-T IS

  1. Planowanie badań naukowych z zakresu integracji sensorycznej oraz przeprowadzania ich zgodnie z obowiązującymi standardami prowadzenia tego typu badań.
  2. Realizacja projektów naukowo-badawczych z innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji w tym z uczelniami wyższymi.
  3. Przygotowywanie narzędzi badawczych do diagnozy procesów integracji sensorycznej.
  4. Utworzenie ogólnopolskiego punktu konsultacyjnego z zakresu integracji sensorycznej.

03.11.2013 22:42:35