• genuine
 • shopping
 • category
 • purchase
 • promotions
 • Szkolenia rad pedagogicznych

  Tematy:

  Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej 1.500,- PLN brutto

  W cenę wliczone jest: 6 godzin szkolenia teoretyczno-warsztatowego, materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników, koszt przejazdu osoby prowadzącej szkolenie.

  Zgłoszenia prosimy kierować do Koordynatora ds szkoleń Rad Pedagogicznych – Pani Marty Perekitko – perekitko.marta.pstis@wp.pl

  Prowadzący (zależnie od regionu Polski):

  Marta Perekitko – pedagog specjalny, oligoferenopedagog, od 2003 r. certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz członek PSTIS. Nauczyciel dyplomowany i terapeuta w Przedszkolu Specjalnym w Warszawie. Od 2001 r. pracuje z dziećmi z autyzmem. Ukończyła 2 letnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom organizowane przez Fundację Synapsis oraz 2 –letni staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis. Brała udział w licznych szkoleniach, konferencjach dotyczących m.in. zachowań trudnych, alternatywnej komunikacji, treningu kompetencji społecznych orz nowych metod i technik w terapii dziecka z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami integracji sensorycznej. Od 2004 r. prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli z zakresu wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej dla PSTIS, oraz autorskie szkolenie z terapii ręki, prowadziła wykłady dla studentów oraz brała udział jako prelegent w konferencjach dzieląc się swoją wiedzą z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Od 2015 roku z ramienia Zarządu PSTIS pełni funkcję Koordynatora do spraw szkoleń rad pedagogicznych.

  Uczestniczka szkoleń:

  Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2015

  dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

  Anna Szumska – absolwentka UG, oligofrenopedagog i logopeda, a także terapeuta SI, terapeuta i trener neurorozwoju INPP, instruktor masażu Shantala, terapeuta JIAS. Posiada 20-letnią praktykę diagnostyczno-terapeutyczną w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Pełnieni funkcję wykładowcy rad pedagogicznych PSTIS, a także uczelni wyższych. W GPP (Gdańskiej Pracowni Pomocy) pracuje na stanowisku koordynatora, szkoleniowca, starszego diagnosty i terapeuty oraz superwizora dla początkujących terapeutów. Od 2000 roku prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty m.in. dla: 
  - pracowników przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych
  - personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów)
  - studentów uczelni wyższych
  - Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

  08.03.2015 21:16:27

  Formularz zgłoszeniowy

  Imię, nazwisko, funkcja osoby zgłaszającej: *
  Instytucja: *
  Adres: *
  Telefon: *
  e-mail: *
  Proponowany termin szkolenia*


  *Proponowany termin szkolenia rady pedagogicznej ma charakter tylko orientacyjny. Ostateczny termin szkolenia ustalany jest między osobą prowadzącą szkolenie a stroną zapraszającą.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją kursów oraz na przesyłanie od organizatora kursu informacji na podany adres za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

  05.10.2010 19:29:55

   
   

  Współpracują z nami

  ADESSE - Centrum Logopedyczne
  Empis - sprzęt terapeutyczny 
  Reedukacja - serwis pedagogiczny 
  Wcześniak
  Fundacja Przyjaciel 
  EgoSelect Akademia Terapeuty 
  Księgarnia Akademicka 
  Oditis
  Sotis
  Impuls