Szkolenie dla RAD PEDAGOGICZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Szkolenie prowadzą:

mgr Joanna Agapow - województwo zachodnio-pomorskie, województwo wielkopolskie (region północny),

mgr Małgorzata Ardel - województwo dolnośląskie, województwo wielkopolskie (region południowy),

mgr Marta Perekitko - województwo mazowieckie,

mgr Tadeusz Sobolewski - województwo mazowieckie (region południowy), województwo świętokrzyskie (region północny),
mgr Anna Szumska - województwo pomorskie


Pozostałe regiony do indywidualnego ustalenia z Zarządem.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne (możliwość większej ilości godzin do indywidualnego uzgodnienia).

Uczestnicy szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno - pedagogicznych, etc.

Koszt: 615 zł (500 zł plus 23% vat)*

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej
  • wyjaśnienie pojęcia integracji sensorycznej,
  • model kanału sensorycznego (krótkie omówienie 3 bazowych systemów sensorycznych-układ przedsionkowy, dotykowy, propriocepcja),
  • główne założenia integracji sensorycznej.
2. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
  • wywiad, Południowo Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej, obserwacja kliniczna (informacyjnie),
  • kwestionariusz integracji sensorycznej dla nauczycieli
3. Dysfunkcje integracji sensorycznej
  • wybrane wskaźniki integracji sensorycznej,
  • występowanie zaburzeń integracji sensorycznej: zaburzenia modulacji sensorycznej a syndrom ADHD, zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Autyzmem,
  • kształtowania środowiska dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
4. Terapia
  • Naukowa zabawa – terapia SI
  • Film z terapii – omówienie

*Koszty podróży pokrywa strona zapraszająca. Obowiązuje cennik zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 zezm.)
Koszty podróży rozliczane są między Stronami tzn. Stroną zapraszającą a Instruktorem. Strona zapraszająca musi we własnym zakresie rozliczyć wypłacone Instruktorowi wynagrodzenie za koszty podróży, zgodnie z cennikiem zawartym w w/w rozporządzeniu.

14.10.2013 19:23:58

Formularz zgłoszeniowy

Imię, nazwisko, funkcja osoby zgłaszającej: *
Instytucja: *
Adres: *
Telefon: *
e-mail: *
Proponowany termin szkolenia*


*Proponowany termin szkolenia rady pedagogicznej ma charakter tylko orientacyjny. Ostateczny termin szkolenia ustalany jest między osobą prowadzącą szkolenie a stroną zapraszającą.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją kursów oraz na przesyłanie od organizatora kursu informacji na podany adres za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

05.10.2010 19:29:55

 
 

Współpracują z nami

  
  
Fundacja Przyjaciel 
  
Księgarnia Akademicka 
wczesniak logo