POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Warsztaty edukacyjne dla rodziców – podstawy SI

Termin: nieustalony
Miejsce: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI, ul. Majdańska 3 lok.7B, Warszawa-Grochów (Osiedle Majdańska)

Opłata: 20 zł od uczestnika, wszyscy otrzymują materiały informacyjne.

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy (na dole strony)

Program:

1. Teoria integracji sensorycznej:

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
1. „Uczymy się przez zmysły” – jak uczy się mózg (założenia SI).
2. Czynniki predysponujące do deficytów SI.
3. Jak oceniamy przebieg procesu integracji sensorycznej – rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
4. „Naukowa zabawa”, czyli sesje terapeutyczne prowadzone metodą SI - prezentacja krótkich filmów.
5. Skuteczność terapii integracji sensorycznej.

2. Deficyty integracji sensorycznej

1. Omówienie wybranych deficytów integracji sensorycznej.
2. Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej w warunkach domowych.
3. Prezentacja zastępczych technik terapeutycznych oraz domowego instrumentarium.
4. Przekazanie uczestnikom literatury oraz materiałów informacyjnych.

Warsztaty finansuje: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

13.09.2017 20:40:11

Osoba prowadząca: Marta Wiśniewska

  

dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki

  • terapeuta integracji sensorycznej
  • nauczyciel integracji sensorycznej

Pedagog specjalny - oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel-specjalista w ZSS 63 w W-wie, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie, konsultant w ośrodku In-Senti oraz w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym przy PSTIS. Jest autorką wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym publikacji punktowanych (Pediatra Polska, Postępy Neonatologii) oraz książek: 

„Sensoryczne klucze” (Empis, 2017)

„Uczymy się mówić”. Materiały do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC). (Harmonia, 2017)

„Dotykowa pogoda” (EMPIS, 2016)

„Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Część druga. ” (wyd. Harmonia, 2016) 

„Profil Sensoryczny Dziecka” (wyd. Pracownia Testów Psychologiczno-Pedagogicznych, 2015),

„Ćwicz razem z Brunem i Łucją. Aktywności czuciowo-przedsionkowe” (wyd. EMPIS, 2015)

„Karty do ćwiczeń praksji i okulomotoryki – ćwicz razem z Brunem” (wyd. EMPIS, 2014),

„Sensoryczny Bruno” (wyd. EMPIS, 2014),

„Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej” (wyd. Harmonia, 2013) 

„Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów.” (wyd. IMPULS, 2008), 

oraz współautorką książek:

„Małe dziecko-dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka.” (wyd. APS, 2016).

„Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.” (wyd. APS, 2005).

W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowy kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA.  Od 2005 roku prowadzi autorskie Warsztaty dla Rodziców z zakresu integracji sensorycznej.

Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych.

Uczestniczka workshop by Ms PhD Teresa May Banson, OTR/L. FAOTA “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities”. Kildare, Irleand 17th-18th June 2014 oraz szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014


              

05.06.2017 11:15:04

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dla rodziców

 

Imię i nazwisko: *
Adres zamieszkania: *
e-mail: *
Telefon kontaktowy: *