POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Szanowni Rodzice!

Od 2012 roku Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej organizuje raz w roku, projekt tygodnia bezpłatnych ogólnopolskich konsultacji w zakresie SI. 

Każdy Rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo-ruchowym) swojego dziecka może wtedy skorzystać  z bezpłatnej pomocy terapeuty integracji sensorycznej SI.

 

Dotychczas odbyły się następujące edycje projektu bezpłatnych konsultacji:

Pierwszy projekt – grudzień 2012 rok – Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Konsultacji SI (ODBK SI)

Drugi projekt – październik 2013 rok - Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI)

Trzeci projekt – październik 2014 rok - Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI)

Czwarty projekt – październik 2015 rok - Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI)

Piąty projekt – październik 2016 rok - Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI)


W roku 2017 planowana jest kolejna edycja. Informacje o niej zostaną podane po wakacjach.

07.11.2016 20:02:29