POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Zasady rekomendacji

Zarząd PSTIS przyjął następujące zasady rekomendacji placówek prowadzących terapię integracji sensorycznej.

Jednostka udzielająca rekomendacji:
Prywatny gabinet terapeutyczny i/lub diagnostyczny może zostać afiliowany przy Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Warunki:
 • Osoby zatrudnione w placówkach diagnostycznych i terapeutycznych, rekomendowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej winny przedstawić następującą dokumentację:
 • kopię dyplomu magisterskiego (kierunki studiów psychologia, pedagogika, fizjoterapia), ewentualnie inne udokumentowane osiągnięcia zawodowe, np. uzyskanie specjalizacji zawodowej,
 • kopię świadectwa wydanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej ukończenia I i II stopnia kursu terapii integracji sensorycznej,
 • odpowiednio wypełniony i podpisany wniosek zgłoszeniowy.
Przed wysłaniem dokumentów należy wypełnić on-line wstępny
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKOMENDACJI (na dole strony).


Dodatkowo powinny być spełnione następujące wymagania:
 • dysponowanie gabinetem terapeutycznym o powierzchni minimum 25m2,
 • wyposażenie gabinetu w pełen sprzęt terapeutyczny z podwójnym zawieszeniem,
 • trzyletni staż w pracy terapeutycznej,
 • co najmniej roczny staż członkowski PSTIS,
 • określenie doświadczeń i specjalizacji w terapii z dziećmi prezentującymi różne typy zaburzeń (np. ADHD, autyzm, zespół Downa, porażenia mózgowe, dysleksja inne zaburzenia rozwojowe, genetyczne),
 • objęcie opieką terapeutyczną minimum 20-stu dzieci w czasie prowadzenia terapii,
 • posiadanie pełnej dokumentacji dotyczącej terapii dziecka (diagnoza, obserwacje przebiegu terapii),

Otrzymanie rekomendacji gabinetu SI z ramienia PSTIS jako miejsca prowadzenia terapii oznacza jednocześnie rekomendację gabinetu do prowadzenia stażów dla początkujących terapeutów.

Rekomendacja możliwa jest po uprzedniej wizycie w ośrodku, gabinecie gdzie prowadzona jest terapia integracji sensorycznej przedstawicieli zarządu.

Prawa osób rekomendowanych to:
 • używanie logo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej na papierze firmowym.
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej będzie polecało usługi rekomendowanych placówek na stronach internetowych, w biuletynie i podczas szkoleń (szczególnie dla rodziców).

Obowiązki osób rekomendowanych to:
 • raz w roku wpłata na konto Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej określanej przez zarząd kwoty (wpłacanej jako darowizna na rzecz stowarzyszenia).

Zespół d/s Rekomendacji przy Zarządzie ma prawo uchylić decyzję o nadaniu rekomendacji w wypadku stwierdzenia uchybień dotyczących funkcjonowania placówki lub nie wywiązywanie się z powyższych ustaleń.

Gabinet terapeutyczny powinien być wyposażony w bogaty asortyment sprzętu specjalistycznego, aby umożliwić prezentację różnorodnych form ćwiczeń. Powinny się w nim znaleźć nie tylko urządzenia podstawowe, ale także szereg dodatkowych pomocy, zabawek urozmaicających zadania terapeutyczne.

Okres stażu w pracy terapeutycznej może obejmować również okres zatrudnienia na stanowisku terapeuty SI w instytucjach oświatowych, bądź innych placówkach. Roczna składka na rzecz stowarzyszenia związana jest z koniecznością uruchamiania procedury weryfikowania rekomendacji dla gabinetu.

Terapeuta posiadający rekomendację gabinetu integracji sensorycznej uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć stażowych dla absolwentów kursów SI. Jednocześnie jego gabinet zostaje wskazany na internetowej liście gabinetów SI jako rekomendowane miejsce prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.

Roczna opłata za rekomendację wynosi 150zł.


Zarząd

06.01.2014 22:59:25

Formularz rekomendacyjny

Imię i nazwisko terapeuty
ubiegającego się o rekomendację:
*
Nazwa gabinetu terapeutycznego: *
Numer certyfikatu PSTIS: *
Miejscowość: *
Adres: *
Telefon kontaktowy: *
DANE DO FAKTURY:
Nazwa firmy/instytucji: *
Pełny adres siedziby: *
NIP: *