POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Zasady rejestracji gabinetu

Gabinet na stronie PSTIS może umieścić terapeuta SI będący członkiem PSTIS i mający uregulowane składki członkowskie.
Jednocześnie Zarząd nakłada na terapeutów, których gabinety zostały umieszczone na stronie internetowej obowiązek aktualizowania danych raz na rok.
Jeżeli gabinet jest rekomendowany przez PSTIS – podaj to w polu „uwagi”.

14.01.2019 13:23:19

Formularz rejestracyjny gabinetu

Zgłoszenie nowego gabinetu    AKTUALIZACJA DANYCH
Imię i nazwisko terapeuty 1: *
Imię i nazwisko terapeuty 2:
Imię i nazwisko terapeuty 3:
Nr certyfikatu PSTIS *
Miejscowość: *
Miejsce prowadzenia terapii,
instytucja:
Adres: ulica i nr domu *
Nr lokalu gabinetu:
Kod pocztowy: *
Telefon: *
e-mail: *
strona www:
Odpłatność terapii:
Profil:
Uwagi: