POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Kwartalnik Integracja Sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest kwartalnikiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. 

 STRONA INTERNETOWA Kwartalnika IS: www.kwartalnikis.edu.pl


Redaktor Naczelna: 
p.o. red. nacz. i kraj. dr Marta Wiśniewska

Dział zagraniczny: Ewa Grzybowska
Sekretarz redakcji: Ewa Sadowska  

11.02.2017 23:06:30