POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Listy osób zakwalifikowanych - kurs III stopnia

  1. Terapia dzieci autystcznych 7-8.01.2017