POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Literatura dla rodziców

Affolter, F. (1999). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa:WSiP

Baran, J. (1996). Terapia zabawą. Usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN

Bogdanowicz, M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Bogdanowicz, M., Kisiel, B., Przasnyska, M. (1996). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP

Borkowska, M., Wagh, K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: PZWL

Delacato, C. (1999). Dziwne niepojęte. Autystyczne dziecko. Warszawa: Fundacja Synapsis

Eliot, L. (2003). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina

Franczyk, A., Krajewska, K. (2003). Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami w rozwoju. Kraków: Impuls

Frohlich, A. (1998). Stymulacja od podstaw. Warszawa: WSiP

Kielin, J. (1998). Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Kruk-Lasocka, J. (2003). Autyzm czy nie autyzm?: problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Kułakowska, Z. (2001). Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: BiFolium

Maas, V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa: WSiP

Mikler-Chwastek, A. (2011). Sprawdzian rozwoju niemowląt. Gdańsk: Harmonia

Przyrowski Z., (2012) Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. EMPIS, Warszawa

Wiśniewska, M. (2008), Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Kraków: Impuls

Watkins, S., Morgan, E. (2007). Model INSITE: model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu: program dla dzieci od 0 do 6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi i dodatkowymi uszkodzeniami. Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

ed.: 16.07.2015 11:40:24

utworzony.: 03-05-2013