POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Podziękowania

Dear Teresa May-Benson, we would like to thank you for this interview, extraordinary kindness and affection towards the Polish occupational therapists. It is a great pleasure to get to know your perspective looking at the difficult behaviors in people with ASD. This flowers are for YOU. Thank you very much!

Marta Wiśniewska – the editor of SI Magazine and Jolanta Kazanowska – the president of The Polish Association of Sensory Integration Therapists, Poland

  

24.03.2017 10:50:48

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 900 Członków działających na terenie całej Polski.


11.02.2017 11:56:42