POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Kwartalnik Integracja Sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest kwartalnikiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. 

 STRONA INTERNETOWA Kwartalnika IS: www.kwartalnikis.edu.pl


Redaktor Naczelna: Magda Nakielska

Dział zagraniczny: Natalia Smagacz

Sekretarz redakcji, prenumerata i archiwalne numery:
Ewa Sadowska
tel. 661 455 367 
dyżur: czwartki w godz. 12 - 17
integracjasensoryczna@wp.pl

09.07.2018 12:54:39