POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Propozycja szkoleń dla Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!
Proponujemy od marca 2021 szkolenia dla rodziców  z następujących tematów:
 • Zaburzenia integracji sensorycznej, a problemy szkolne (prowadząca Elżbieta Ekert)
 • Rodzicu, skoncentruj się na skupieniu uwagi swojego dziecka (prowadząca Elżbieta Ekert)
 • Sposoby na wspieranie rozwoju dziecka (prowadząca Patrycja Ostrowska)
 • Zabawa, to ,,nie zabawa" (prowadząca Patrycja Ostrowska)
Zarówno dyrektorzy jak i nauczyciele nie mają wpływu na sposoby wychowania dzieci przez rodziców.
Natomiast mierzą się na co dzień ze skutkami błędów wychowawczych, które nie wynikają ze złej woli, ale braku wiedzy i świadomości rodziców. Dlatego też gorąco zachęcamy do podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców.

Szkolenia dla rodziców:
Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne
Koszt szkolenia – 1000 zł
Wszystkie szkolenia możliwe w trybie stacjonarnym – na miejscu u Was w szkole jak i wirtualnie (online).

Patrycja Ostrowska
Pedagog specjalny, wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TUS-u i terapeuta ręki I i II stopnia, ukończyła studia specjalistyczne z zakresu Całościowych Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu – diagnoza, terapia i wsparcie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz podyplomowo Zarządzanie i Przywództwo w Oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Na co dzień pracuje jako wychowawca w jednym z Krakowskich przedszkoli oraz jako terapeuta w Centrum Terapii Dziecięcej w Krakowie, gdzie pracuje również z dziećmi z całościowymi zaburzeniami z ASD.

Członek i Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Wiceprzewodnicząca Koła terenowego terapeutów Integracji Sensorycznej w Bielsku-Białej. Zakochana w metodzie Attention Autism.

Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych.
Prowadzi konto na Instagramie o nazwie @p_o_terapii, gdzie opowiada o swojej pracy i pasji.

ed.: 14.04.2021 23:07:29

utworzony.: 20-03-2021

Szkolenia rad pedagogicznych

Tematy:

Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej 1.500,- PLN brutto

W cenę wliczone jest: 6 godzin szkolenia teoretyczno-warsztatowego, materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników, koszt przejazdu osoby prowadzącej szkolenie.

Koordynator Szkoleń Rad Pedagogicznych
Elżbieta Ekert
dyżur w poniedziałki godz. 19:00 - 20:00, tel. 507 171 448,
e-mail: e.ekert@pstis.pl

Prowadzący (zależnie od regionu Polski):

Elżbieta Ekert, (absolwentka APS w Warszawie) pedagog korekcyjny, terapeuta SI, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy, planowania i terapii integracji sensorycznej, i studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Na co dzień od wielu lat pracuje w Szkole Podstawowej w Krzywdzie gm. Łaskarzew, jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Prowadzi też zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
Ma bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale także z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W przeszłości prowadziła zajęcia indywidualne z dziewczynką o niepełnosprawności umysłowej i ruchowej, przez 5 lat pracowała z chłopcem autystycznym. Jako terapeuta SI spotyka się z dziećmi z zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Aspergera.
Od 2007 r. Współpracuje z Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej w Garwolinie, gdzie prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię SI, logopedię.
Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Od kilkunastu lat systematycznie uczestniczy w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach. Przez wiele lat była członkiem PTD nr 10 w Warszawie. Od 2008 r. członek PSTIS.


Beata Gola – pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, od 2015 roku certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz członek PSTIS. Pedagog i terapeuta w Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina w Bielsku-Białej, terapeuta integracji sensorycznej w Gabinecie Wspomagania Rozwoju „Równowaga” w Bielsku-Białej. Praktyk metody Tomatisa. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Funkcjonalnej Diagnozy Profilu Psychoruchowego PEP-R. Na terenie przedszkola, pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, w prywatnej praktyce prowadzi również terapie z nastolatkami i osobami dorosłymi. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne – Mary Kawar,
 • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi – Tracy Murnan Stackhouse, Julia Wilbarger,
 • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia  - Julia Wilbarger, Tracy Murnan Stackhouse,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy  i terapii dziecka 0-36 m.ż. – Jolanta Kazanowska, Artur Kownacki.

Marcin Targoński – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego wydziału nauczycielskiego, od 2008 r. certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej i członek PSTIS. Przez 10 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, obecnie jego działania związane są głównie z terapią i diagnozą integracji sensorycznej. Dodatkowo prowadzi Terapię Ręki, Terapię NeuroTaktylną, Bilateralną Integrację, Trening słuchowy: Neuroakustyczny Treningu Mózgu SAS, GoBrain.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń organizowanych m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej:

 • „Obronność sensoryczna” – kompleksowa metoda leczenia stworzona przez Patrycję i Julię Wilbarger – PSTIS Warszawa 6-8.06.2018 r., Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L (współautorka Protokołu) oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR
 • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, PSTIS Warszawa 2-3.06.2017r., Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR
 • Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual- Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2015 „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”
 • dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”

ed.: 20.03.2021 00:10:19

utworzony.: 19-12-2019

Formularz zgłoszeniowy

Imię, nazwisko, funkcja osoby zgłaszającej: *
Instytucja: *
Adres: *
Telefon: *
e-mail: *
Proponowany termin szkolenia*
wybierz temat:


*Proponowany termin szkolenia rady pedagogicznej ma charakter tylko orientacyjny. Ostateczny termin szkolenia ustalany jest między osobą prowadzącą szkolenie a stroną zapraszającą.