POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Jolanta Kazanowska – Prezes

Prezes Jolanta Kazanowska

funkcja sprawowana społecznie

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

Członkini PSTIS od 2008 r.

Uczestniczka szkoleń: 

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

ed.: 10.05.2021 11:44:55

utworzony.: 10-01-2020

Marcin Targoński – Wiceprezes

 funkcja sprawowana społecznie

Pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, absolwent I edycji studiów podyplomowych "Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej". 

Jego praca skupia się wokół dzieci ze spektrum Autyzmu, zespołem Downa, ADHD, wad genetycznych, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego i innych. 

Dodatkowo ma uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki, Terapii Neurotaktylnej, Bilateralnej  Integracji, Treningu słuchowego: Neuroakustyczny Treningu Mózgu SAS, GoBrain.  

Od 2008 roku członek PSTIS SI.

Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej, m.in. „Obronność sensoryczna. Kompleksowa metoda leczenia Patrici i Julii Wilbarger”, co uprawnia go do stosowania Techniki Therapressure TM, stworzonej przez P&J Wilbarger, Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”,  dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities"  PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”.

ed.: 10.05.2021 11:45:41

utworzony.: 24-06-2020

Irena Olbryś – Skarbnik

Irena Olbryś

funkcja sprawowana społecznie

Magister kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, dyplomowany nauczyciel-terapeuta integracji sensorycznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce. 

Absolwentka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika rewalidacyjna i Akademii Podlaskiej w Siedlcach Wydziału Humanistycznego – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyła Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”, Kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. 

Członkini PSTIS od 2006 roku. 

Uczestniczka szkoleń:
Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014
dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

Prywatnie jest mamą czwórki, obecnie dorosłych już, dzieci i babcią czworga wnucząt.

ed.: 10.05.2021 11:46:50

utworzony.: 01-05-2013

Patrycja Ostrowska – Sekretarz

funkcja sprawowana społecznie

Pedagog specjalny, wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TUS-u i terapeuta ręki I i II stopnia, ukończyła studia specjalistyczne z zakresu Całościowych Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu – diagnoza, terapia i wsparcie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz podyplomowo Zarządzanie i Przywództwo w Oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Na co dzień pracuje jako wychowawca w jednym z Krakowskich przedszkoli oraz jako terapeuta w Centrum Terapii Dziecięcej w Krakowie, gdzie pracuje również z dziećmi z całościowymi zaburzeniami z ASD.

Członek i Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Wiceprzewodnicząca Koła terenowego terapeutów Integracji Sensorycznej w Bielsku-Białej. Zakochana w metodzie Attention Autism.

Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych.
Prowadzi konto na Instagramie o nazwie @p_o_terapii, gdzie opowiada o swojej pracy i pasji.

ed.: 10.05.2021 11:47:06

utworzony.: 24-06-2020

Elżbieta Ekert – Członek Zarządu

funkcja sprawowana społecznie

Pedagog korekcyjny, certyfikowany terapeuta SI, logopeda, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Absolwentka APS w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy, planowania i terapii integracji sensorycznej i studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Ma bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale także z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Jako terapeuta SI spotyka się z dziećmi z zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Aspergera.


Od kilkunastu lat regularnie uczestniczy w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach. Przez wiele lat była członkiem PTD nr 10 w Warszawie.

Od 2008 r. członkini PSTIS SI.

ed.: 10.05.2021 11:47:21

utworzony.: 24-06-2020

Komisja Rewizyjna

  1. Katarzyna Bobrowska
  2. Ewa Rotyńska
  3. Hanna Chmura

ed.: 29.06.2020 15:54:31

utworzony.: 06-06-2016

Sąd Koleżeński

  1. Joanna Prusik
  2. Jarosław Broniewski
  3. Marta Illukiewicz

ed.: 29.06.2020 15:55:17

utworzony.: 06-06-2016