• genuine
 • shopping
 • category
 • purchase
 • promotions
 • Szkolenie: ZASTOSOWANIE SI WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY DZIECI OD 3 ROKU ŻYCIA Z USZKODZENIAMI OUN

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

  Planowany termin: 

  Czas trwania :
  sobota g.10-17 i niedz. g. 10-13.30

  Prowadzący: 
  mgr Bożenna Odowska-Szlachcic

  Miejsce: ul. Majdańska 3 lokal 7B, 04-088 Warszawa

  Zgłoszenia: formularz rejestracyjny
  Prosimy w zgłoszeniach podawać numer telefonu kontaktowego.

  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Opłaty:
  • dla członków Stowarzyszenia – 180 PLN,
  • dla terapeutów SI nie będących członkami Stowarzyszenia – 280 PLN.

  Forma szkolenia: wykład/warsztat, film, prezentacja multimedialna

  Liczba uczestników: 25-30 osób

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Znaczenie procesów samoregulacji w rozwoju dziecka
  2. Ocena stanu dziecka po urodzeniu według wybranych skal rozwojowych
  3. Skala Callier-Azusa do diagnozy funkcji poznawczych i komunikacji
  4. Zależność między rozwojem ruchowym dziecka a kształtowaniem funkcji poznawczych
  5. Testy do funkcjonalnej oceny małych dzieci z podejrzeniem uszkodzeń oun
  6. Elementy neurofizjologii układu nerwowego w aspekcie procesów słowno-językowych
  7. Dysfunkcje procesów SI u dzieci z uszkodzeniami oun
  8. Przyczyny opóźnionego rozwoju psychoruchowego w aspekcie zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  9. Znaczenie koordynacji międzypółkulowej w rozwoju i stymulacji mowy

  Ćwiczenia.

  1. Dyspraksja rozwojowa i apraksja werbalna
  2. Polisensoryczne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka
  3. Strategie terapeutyczne i modyfikacja środowiska pod kątem normalizacji oun
  4. Wskaźniki oraz wygaszanie przetrwałych odruchów ustno-twarzowych
  5. Dysfunkcje ustno-twarzowe /wskaźniki, terapia/
  6. Demonstracja pomocy i drobnego sprzętu wspomagającego rozwój mowy
  7. Film – terapia SI pod kątem stymulacji rozwoju mowy dziecka z uszkodzeniami układu nerwowego
  8. Analiza przypadku; dyskusja
  9. Zestawy ćwiczeń. Propozycje domowego programu wspomagania rozwoju mowy
  10. Elementy terapii zapachami w korekcji dysfunkcji ustno-twarzowych oraz oddziaływanie światłem i kolorami

  Bożenna Odowska - Szlachcic – pedagog specjalny, trener/terapeuta funkcji wzrokowych,   logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Przez kilkanaście lat, pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalizowała się w diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i sprzężonymi zaburzeniami. Od dziesięciu lat prowadzi Gabinet Terapii Dziecięcej IMPULS. Opracowała program Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu  IMPULS SYSTEM oraz  program przesiewowych badań ortoptycznych w przedszkolach i szkołach. Prowadzi szkolenia doskonalące dla logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów integracji sensorycznej i pedagogów terapeutów. Autorka wielu publikacji i specjalistycznych pomocy do terapii i rehabilitacji funkcji wzrokowych.

  04.01.2015 21:44:26

   
   

  Współpracują z nami

  ADESSE - Centrum Logopedyczne
  Empis - sprzęt terapeutyczny 
  Reedukacja - serwis pedagogiczny 
  Wcześniak
  Fundacja Przyjaciel 
  EgoSelect Akademia Terapeuty 
  Księgarnia Akademicka 
  Oditis
  Sotis
  Impuls