POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Szkolenie: ZASTOSOWANIE SI WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY DZIECI OD 3 ROKU ŻYCIA Z USZKODZENIAMI OUN

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Planowany termin: 

Czas trwania :
sobota g.10-17 i niedz. g. 10-13.30

Prowadzący: 
mgr Bożenna Odowska-Szlachcic

Miejsce: ul. Majdańska 3 lokal 7B, 04-088 Warszawa

Zgłoszenia: formularz rejestracyjny
Prosimy w zgłoszeniach podawać numer telefonu kontaktowego.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:
 • dla członków Stowarzyszenia – 210 PLN,
 • dla terapeutów SI nie będących członkami Stowarzyszenia – 310 PLN.

Forma szkolenia: wykład/warsztat, film, prezentacja multimedialna

Liczba uczestników: 25-30 osób

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Znaczenie procesów samoregulacji w rozwoju dziecka
 2. Ocena stanu dziecka po urodzeniu według wybranych skal rozwojowych
 3. Skala Callier-Azusa do diagnozy funkcji poznawczych i komunikacji
 4. Zależność między rozwojem ruchowym dziecka a kształtowaniem funkcji poznawczych
 5. Testy do funkcjonalnej oceny małych dzieci z podejrzeniem uszkodzeń oun
 6. Elementy neurofizjologii układu nerwowego w aspekcie procesów słowno-językowych
 7. Dysfunkcje procesów SI u dzieci z uszkodzeniami oun
 8. Przyczyny opóźnionego rozwoju psychoruchowego w aspekcie zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 9. Znaczenie koordynacji międzypółkulowej w rozwoju i stymulacji mowy

Ćwiczenia.

 1. Dyspraksja rozwojowa i apraksja werbalna
 2. Polisensoryczne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka
 3. Strategie terapeutyczne i modyfikacja środowiska pod kątem normalizacji oun
 4. Wskaźniki oraz wygaszanie przetrwałych odruchów ustno-twarzowych
 5. Dysfunkcje ustno-twarzowe /wskaźniki, terapia/
 6. Demonstracja pomocy i drobnego sprzętu wspomagającego rozwój mowy
 7. Film – terapia SI pod kątem stymulacji rozwoju mowy dziecka z uszkodzeniami układu nerwowego
 8. Analiza przypadku; dyskusja
 9. Zestawy ćwiczeń. Propozycje domowego programu wspomagania rozwoju mowy
 10. Elementy terapii zapachami w korekcji dysfunkcji ustno-twarzowych oraz oddziaływanie światłem i kolorami

Bożenna Odowska - Szlachcic – pedagog specjalny, trener/terapeuta funkcji wzrokowych,   logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Przez kilkanaście lat, pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalizowała się w diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i sprzężonymi zaburzeniami. Od dziesięciu lat prowadzi Gabinet Terapii Dziecięcej IMPULS. Opracowała program Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu  IMPULS SYSTEM oraz  program przesiewowych badań ortoptycznych w przedszkolach i szkołach. Prowadzi szkolenia doskonalące dla logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów integracji sensorycznej i pedagogów terapeutów. Autorka wielu publikacji i specjalistycznych pomocy do terapii i rehabilitacji funkcji wzrokowych.

27.05.2015 18:44:24