POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Uwaga!!!

Uwaga! Zgłoszenia na szkolenia II stopnia są już tylko przyjmowane na 2023 r.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM SZKOLEŃ oraz zasadami wystawiania faktur poniżej.

Faktury za uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych opłatach wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym w pozycji : „dane do faktury”. Dane z formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie bankowym.

Jeżeli przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż uczestnik kursu/płatnik składki/płatnik rekomendacji/płatnik prenumeraty, prosimy o podanie w tytule opłaty za kogo dokonywany jest przelew. Ta informacja dotyczy sytuacji gdy odbiorcą na fakturze oraz osobą dokonującą zapłaty jest osoba fizyczna (nie dotyczy osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą).

Korekty do faktur wystawiane są zgodnie z art. 106j ust 1 poz. 1-5 Ustawy o Vat.

adres kontaktowy do księgowości: podany w zakładce KONTAKT  

nr konta PSTIS: podany w zakładce KONTAKT

ed.: 27.09.2022 19:43:11

utworzony.: 13-01-2013

Pomoce niezbędne do stosowania Polskich Testów

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do posługiwania się natomiast Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej w późniejszej praktyce niezbędne są również standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które należy zakupić we własnym zakresie.

Zamówienia można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 22.11.2021 17:30:41

utworzony.: 17-11-2021

Zgłoszenie na szkolenie PSTIS - formularz

Imię, drugie imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość (ZAMIESZKANIA): *
Ulica, nr domu/nr lokalu *
Kod pocztowy: *
Telefon: *
e-mail: *
Wykształcenie: *
Nazwa uczelni: *
Wydział: *
Ukończony kierunek studiów: *
Rok ukończenia studiów: *
Tytuł opłaty/szkolenia: *

potrzebuję fakturę dla firmy/instytucji  

faktura tylko dla mnie – na dane z formularza/przelewu

Dane firmy opłacającej fakturę:

Uwaga! Dane na fakturze: nazwa, nip, adres podane w formularzu są ostateczne i nie można ich później zmienić.

Nazwa nabywcy: *
Adres firmy/instytucji: *
NIP: *
Odbiorca faktury:
„Oświadczenie do faktur zwolnionych z podatku VAT” – pobierz plik PDF
Data wpłaty przelewu:
Kwota przelewu: