POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zbigniew Przyrowski

 mgr psychologii klinicznej
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior

Wykładowca na studiach podyplomowych. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od 1994 r. terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi od 1994 r. prywatną praktykę (pierwszy gabinet terapii integracji sensorycznej). Autor kilkunastu artykułów i rozdziałów w książkach o terapii SI. Pierwszy nauczyciel terapii integracji sensorycznej w Polsce. Od 1997 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej najpierw I stopnia od 1999 r. również II stopnia. Autor pierwszego na polskim rynku Kwestionariusza rozwoju sensorycznego dziecka i wielu innych narzędzi diagnostycznych w tym Obserwacji Klinicznej. 

  
Więcej na stronie: www.zbigniewprzyrowski.pl

23.06.2014 10:51:08

Ewa Grzybowska

psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna). Ukończyła również studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest terapeutą i instruktorem seniorem metody integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Współpracuje z Kwartalnikiem Integracja Sensoryczna jako redaktor działu zagranicznego. Brała udział w normalizacji pierwszego polskiego narzędzia do oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka (od 3m-cy do 3 lat) –DSR. Jako ekspert powołany przez MEN uczestniczyła w pracach Europejskiej Agencji w zespole Early Childhood Intervention; autorka raportu o rozwoju wczesnej interwencji w Polsce w latach 2005-2010.

Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa-terapeuty w Centrum Rehabilitacji i Edukacji TPD „Helenów”. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz EEG Biofeedback. Pełni też funkcję koordynatora zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 2007 r. współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych – Neurologopedia oraz Wczesna Interwencja. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, od wieku niemowlęcego po szkolny.

Uczestniczka workshop'ów:

Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies"  Dublin Ireland, 16th & 17th September 2013

Tracy Murnan Stackhouse: ”Treating Sensory Modulation Disorders: The STEPSI- A Tool for Effective Clinical Reasoning” Dublin, 5-6 September 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

28.11.2017 13:39:33

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

 mgr psychologii klinicznej
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.
Uczestniczka szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014

08.04.2019 13:02:52

Marta Wiśniewska

  

dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej

Prelegent na Konferencji Naukowej PSTIS w 2017 i 2018 r.

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel-specjalista w SPS 213 w W-wie, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie, konsultant w ośrodku In-Senti oraz w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym przy PSTIS. Jest autorką wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym publikacji punktowanych (Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii) oraz książek:

 • "Dyspraktyczna Łucja" (wyd. EMPIS, 2018);
 • "Karty do ćwiczeń posturalnych" (wyd. Harmonia, 2017);
 • "Uczymy się mówić. Materiały do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji" (wyd. Harmonia, 2017);
 • „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Część druga. ” (wyd. Harmonia, 2016);
 • "Sensoryczne klucze" (wyd. Empis, 2017);
 • "Dotykowa pogoda" (wyd. Empis, 2016);
 • „Profil Sensoryczny Dziecka” (wyd. Pracownia Testów Psychologiczno-Pedagogicznych, 2015);
 • „Ćwicz razem z Brunem i Łucją. Aktywności czuciowo-przedsionkowe” (wyd. EMPIS, 2015);
 • „Karty do ćwiczeń praksji i okulomotoryki – ćwicz razem z Brunem” (wyd. EMPIS, 2014);
 • „Sensoryczny Bruno” (wyd. EMPIS, 2014);
 • „Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej” (wyd. Harmonia, 2013);
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów.” (wyd. IMPULS, 2008);

oraz współautorką książek:

 • "Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, w żłobku i w przedszkolu (wyd. Difin, 2017).
 • "Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u dzieci (wyd. Difin, 2017).
 • „Małe dziecko-dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka.” (wyd. APS, 2016).
 • „Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.” (wyd. APS, 2005).

W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowy kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA.  Od 2005 roku prowadzi autorskie Warsztaty dla Rodziców z zakresu integracji sensorycznej.

Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych.

Uczestniczka workshop by Ms PhD Teresa May Banson, OTR/L. FAOTA “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities.” Kildare, Irleand 17th-18th June 2014 oraz szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training, Vision Screening &  Integrated Visual – Vestibular Tratement Strategies." Warszawa, 2014


                Karty do ćwiczeń Dyspraktyczna Łucja

27.09.2018 10:22:01

Jolanta Kazanowska

Prezes Jolanta Kazanowska

neurologopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • instruktor masażu Shantala
 • specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

Członkini PSTIS od 2008 r., obecna Prezes Stowarzyszenia.

Uczestniczka szkoleń:

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

11.01.2020 00:54:24