POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej

Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie glównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.

ed.: 01.09.2021 15:36:23

utworzony.: 16-05-2013

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka 09-10.2021

Rejestracja

Prowadząca: Krystyna Rymarczyk

prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie, dr hab. n. społecznych, dr n. biologicznych, neuropsycholog.

Opis kursu:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z zakresu organizacji funkcji i struktury mózgu dziecka, pozyskaną w oparciu o metody obrazowania mózgu. Podczas kursu omówiona zostanie budowa i funkcja poszczególnych struktur mózgu, w tym tych istotnych w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej. Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze procesy rozwojowe tj. proces synaptogenezy, mielinizacji włókien aksonalnych oraz eliminacji połączeń synaptycznych. Obraz uzupełnią informacje na temat plastyczności mózgu małego dziecka oraz znaczenia aktywności poznawczej i fizycznej w rozwoju dziecka. Podczas szkolenia omówione zostanie także mózgowego podłoże wybranych zaburzeń neurorozwojowych.

Czas trwania: 9 wykładów plus 1 spotkanie przeznaczone na pytania i dyskusję (10 spotkań x 2 godz. zegarowe). Łącznie 20 godzin zegarowych

Bloki tematyczne

 1. Neurony, synapsy, komórki glejowe
 • komórka nerwowa
 • Komórka glejowa
 • rodzaje i funkcje neuroprzekaźników
 1. Kora mózgu i układy funkcjonalne
 • płaty mózgowe oraz konsekwencje ich uszkodzenia
 • asymetria funkcjonalna
 • układ limbiczny
 1. Organizacja układów czuciowych i ruchowych
 • ruch – układ piramidowy i pozapiramidowy
 • czucie – receptory, drogi i ośrodki
 1. Struktury podkorowe i rola w przetwarzaniu sensorycznym:
 • jądra podstawy
 • móżdżek
 • układ siatkowaty
 1. Mózgowe podłoże zaburzeń neurorozwojowych
 • zespołu Downa
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 1. Neuroplastyczność i jej znaczenie dla praktyki terapeutycznej
 • rodzaj stymulacji a rozwój dziecka
 • rola aktywności fizycznej
 • screen media a mózg dziecka

Biogram

Krystyna Rymarczyk, profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS, w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki społecznej oraz neurologopedii. Naukowo interesuje się mózgową organizacją procesów emocjonalnych oraz neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka i zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką wielu artykułów badawczych o zasięgu międzynarodowym, jak i polskich publikacji o charakterze przeglądowym oraz autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych.

BLOK 1- 1 spotkanie
BLOK 2- 2 spotkania
BLOK 3- 1 spotkanie
BLOK 4- 1 spotkanie
BLOK 5- 2 spotkania
BLOK 6-2 spotkania

Termin: środy – godz. 18-20, początek 15.09.2021

Materiały 1- udostępniane przed każdym wykładem (pdf z wykładów - opcja do notowania)

Materiały 2- udostępniane po kursem - kilkustronicowy opis najważniejszych zagadnień

ed.: 01.09.2021 15:46:24

utworzony.: 01-09-2021