POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zasady rejestracji gabinetu

Gabinet na stronie może umieścić terapeuta SI będący członkiem PSTIS SI i mający uregulowane składki członkowskie.

Jednocześnie Zarząd nakłada na terapeutów, których gabinety zostały umieszczone na stronie internetowej obowiązek aktualizowania danych raz na rok.

Jeżeli dane gabinetu nie zmieniły się lub zmianie uległa jedna, dwie cechy – wystarczy napisać krótki e-mail na adres admin@pstis.pl

Jeżeli gabinet jest rekomendowany przez PSTIS – podaj to w polu „uwagi”.

ed.: 31.07.2019 23:16:34

utworzony.: 19-04-2018

Formularz rejestracyjny gabinetu

Terapeuci
Imię i Nazwisko
Nr Certyfikatu PSTIS SI

Nie jesteś chyba robotem?
Wpisz odpowiedź cyframi: