POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Nowy regulamin szkoleń III stopnia

Uwaga! Od 01.02.2023 obowiązuje nowy regulamin szkoleń dla terapeutów. Wprowadza nową zasadę opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo o kolejności przyjęć na szkolenie decyduje teraz termin wniesienia tej opłaty a nie termin wypełnienia formularza. 

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zapisami:

POBIERZ PLIK REGULAMINU DLA SZKOLEŃ III STOPNIA

ed.: 01.02.2023 11:46:48

utworzony.: 01-02-2023

Wyższa składka członkowska

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Członków PSTIS SI podjęło decyzję o podniesieniu składki członkowskiej od 2023 roku do kwoty 140 zł. W ramach proponowanej składki Członkowie PSTIS SI będą otrzymywać kwartalnik Integracja Sensoryczna oraz mają możliwość obniżenia opłat za 4 proponowane przez Stowarzyszenie szkolenia do kwoty kosztów manipulacyjnych 20 zł (szkolenia ze specjalną zniżką będą publikowane na stronie www oraz przesyłane do Państwa newsletterem).

ed.: 03.01.2023 22:09:38

utworzony.: 03-01-2023

Warsztaty z Polskich Testów SI

Zapraszamy terapeutów, którzy już posiadają uprawnienia do posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej  na warsztaty doskonalące! Zajęcia odbędą się w siedzibie, 11.01.2023.

ed.: 18.12.2022 16:37:33

utworzony.: 18-12-2022

Wywiad dr Marty Wiśniewskiej

Polecamy wywiad dr Marty Wiśniewskiej dla Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom
Dziękujemy za propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej!  

Link do filmu na YouTube:

Inne filmy Fundacji:

ed.: 19.01.2023 13:21:41

utworzony.: 09-11-2022

Webinary prof. Krystyny Rymarczyk

Od 1 lipca dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk z jesiennego cyklu ! Pełny zestaw zawiera pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 13.09.2022 17:00:23

utworzony.: 24-06-2022