POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

„Kominki terapeutyczne”

Drodzy Członkowie PSTIS SI!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie online w ramach kominków terapeutycznych, podczas których w kameralnym gronie podejmiemy się wspólnie analizy studiów przypadków, z jakimi spotykają się Państwo w codziennej pracy terapeuty.

Celem kominków terapeutycznych jest poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ugruntowanie wiedzy z kursów.

Projekt kierowany jest do członków PSTIS SI -  absolwentów kursów II stopnia.

Termin i godzina: poniedziałek 27 września w godz. 18.00 - 20.00

Miejsce: platforma ZOOM

Prowadzenie: mgr Justyna Smorczewska, pedagog, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej

dr Marta Wiśniewska, dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej.

Rejestracja

* O udziale decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt: nieodpłatnie

RAMOWY PROGRAM

  1. Analiza studiów przypadków.
  2. Wskazanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
  3. Wskazanie odpowiednich technik terapeutycznych.
  4. Wskazanie stosownej literatury. 

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do udziału w projekcie! 

ed.: 22.09.2021 14:28:22

utworzony.: 21-09-2021

Warsztaty dla absolwentów na Ukrainie – program RITA

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 18 września odbyły się warsztaty specjalistyczne online realizowane dla grupy ponad 20 absolwentów kursu II stopnia PSTIS SI na Ukrainie. Warsztaty poprowadziła dr Marta Wiśniewska, a o tłumaczenie spotkania zadbała Pani Lila Obszta.

Serdecznie dziękujemy za ich wiedzę, wkład, energię i zaangażowanie. 

To kolejne wydarzenie edukacyjne w ramach programu RITA, którego celem jest zwiększenie i profesjonalizacja wiedzy, umiejętności i kompetencji ukraińskich specjalistów poprzez podzielenie się doświadczeniem PSTIS SI w zakresie integracji sensorycznej. 

      

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.

ed.: 21.09.2021 17:38:17

utworzony.: 21-09-2021

Kurs I stopnia w innym terminie

UWAGA! Planowany we wrześniu 2021r. kurs I st. nie odbędzie się . 

Termin kolejnej edycji kursu: 14.X – 17.X

ed.: 20.09.2021 20:41:39

utworzony.: 06-09-2021

Zmiana w Zarządzie Stowarzyszenia

Z uwagi na rezygnację Pani Ilony Nitychoruk-Piekarz z funkcji sekretarza Zarządu, zgodnie art. 17 pkt 4 Statutu PSTIS SI,  nowym sekretarzem Zarządu została Pani Ewa Borowiec-Labryszewska.  

ed.: 05.09.2021 19:51:20

utworzony.: 05-09-2021

Szkolenie III stopnia prof. Krystyny Rymarczyk

Okres wakacyjny wciąż trwa, a my już planujemy dla Państwa cykl warsztatów i szkoleń III stopnia. Zapraszamy Państwa na pierwsze ze szkoleń III stopnia:

MÓZGOWE PODŁOŻE ROZWOJU DZIECKA

Rejestracja

Szkolenie poprowadzi, znana już Państwu, prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Rymarczyk, dr hab. n. społecznych, dr n. biologicznych, neuropsycholog

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z najnowszą wiedzą z zakresu organizacji funkcji i struktury mózgu dziecka, pozyskaną w oparciu o metody obrazowania mózgu.

Podczas kursu omówiona zostanie budowa i funkcja poszczególnych struktur mózgu, w tym tych istotnych w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej.

Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze procesy rozwojowe, tj. proces synaptogenezy, mielinizacji włókien aksonalnych oraz eliminacji połączeń synaptycznych. Obraz uzupełnią informacje na temat plastyczności mózgu małego dziecka oraz znaczenia aktywności poznawczej i fizycznej w rozwoju dziecka.

Podczas szkolenia omówione zostanie także mózgowego podłoże wybranych zaburzeń neurorozwojowych.

Formuła szkolenia: on-line, platforma ZOOM

Cykl (20 godz. zegarowych): 9 spotkań wykładowych + 1 spotkanie dyskusyjne

Termin: środy g.18.00-20.00 (120 min)

1 spotkanie     15.09. 2021
2 spotkanie     22.09. 2021
3 spotkanie     29.09. 2021
4 spotkanie     06.10. 2021
5 spotkanie     13.10. 2021
6 spotkanie     20.10. 2021
7 spotkanie     27.10. 2021
8 spotkanie     03.11. 2021
9 spotkanie     10.11. 2021
10 spotkanie   17.11. 2021 

Uwaga!
Z przyjemnością informujemy, że każdy Uczestnik szkolenia, szczególnie ci z Państwa, którym zobowiązania utrudniają udział w cyklu spotkań na żywo, będzie miał możliwość skorzystać z nagrania do NIEDZIELI po każdym środowym wykładzie. 

Koszt:

550 zł dla członków PSTIS SI

700 zł dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631

Formularz zgłoszeniowy:  https://pstis.pl/pl/html/?str=szkolenie-mozgowe-podloze

Kontakt: edukacja-online@pstis.pl

Bloki tematyczne szkolenia:

1. Neurony, synapsy, komórki glejowe

komórka nerwowa
Komórka glejowa
rodzaje i funkcje neuroprzekaźników

2. Kora mózgu i układy funkcjonalne 

płaty mózgowe oraz konsekwencje ich uszkodzenia
asymetria funkcjonalna
układ limbiczny

3. Organizacja układów czuciowych i ruchowych

ruch – układ piramidowy i pozapiramidowy
czucie – receptory, drogi i ośrodki

4. Struktury podkorowe i rola w przetwarzaniu sensorycznym: 

jądra podstawy
móżdżek
układ siatkowaty

5. Mózgowe podłoże zaburzeń neurorozwojowych

zespołu Downa
zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

6. Neuroplastyczność i jej znaczenie dla praktyki terapeutycznej

rodzaj stymulacji a rozwój dziecka
rola aktywności fizycznej
screen media a mózg dziecka

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ed.: 01.09.2021 15:14:43

utworzony.: 17-08-2021

Uwaga! Nowy numer konta bankowego

Prosimy zwrócić uwagę przy wpłatach składek członkowskich i opłatach za szkolenia I i II stopnia – zmienił się numer naszego konta bankowego! 


Nasze aktualne konto w Santander Bank Polska ma nr:

23 1090 0088 0000 0001 4842 4542

ed.: 16.08.2021 17:44:51

utworzony.: 16-08-2021

Uaktualnij swoje dane, wypełnij Deklarację on-line

Prosimy pilnie wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy posługują się nowym adresem e-mail lub nie otrzymali dostępu do Kwartalnika online o podesłanie informacji na adres p. Skarbnik lub do Administratora strony.

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się też z uprzejmą prośbą do tych wszystkich naszych członków, którzy NIE wypełniali deklaracji członkowskiej on-line o jej uzupełnienie. Będzie dla nas bardzo pomocne!

Osoby, które wypełniały Deklarację na stronie pstis.pl nie muszą oczywiście tego robić powtórnie – chyba, że zmieniły nazwisko lub adres zamieszkania.


Dziękujemy za pomoc i jeszcze raz zachęcamy do wypełnienia formularza on-line!

Zarząd PSTIS

ed.: 06.09.2021 15:39:30

utworzony.: 22-06-2018