POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Polskie Testy SI

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI od lipca 2014 r. rozpoczęło realizację projektu, zmierzającego do stworzenia i standaryzacji polskiej baterii testów, mierzących procesy sensoryczne. Zespół w składzie mgr Zbigniew Przyrowski (lider zespołu), mgr Ewa Grzybowska, mgr Małgorzata Dębińska-Próchniak opracował próbną baterię testów, która przyszłościowo ma służyć ocenie procesów integracji sensorycznej u dzieci. W chwili obecnej trwa zakończenie etapu badań pilotażowych.

Serdecznie zapraszamy terapeutów integracji sensorycznej z różnych miejscowości w całej Polsce do wzięcia udziału w tym projekcie. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się drogą mailową do sekretarza projektu Marty Wasilewskiej m.wasilewska.pstis@wp.pl.

W zgłoszeniu prosimy o informację:

  • z jaką grupą wiekową Państwo pracują (przedział wiekowy) 
  • miejsce pracy - przedszkole czy szkoła, miejscowość, województwo
  • dane kontaktowe (adres mailowy, nr telefonu).

Spośród chętnych, zespół wylosuje grupę 60 osób, które podejmą współpracę w ramach projektu odpłatnie na zasadzie umowy zlecenia (w ramach umowy zobowiążą się do przeprowadzenia badań z określoną grupą dzieci). Terapeuci zostaną przeszkoleni w zakresie prowadzonych badań. Dwudniowe szkolenie odbędzie się w siedzibie PSTIS: Warszawa, ul. Majdańska 3 lok. 7B.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły kurs integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę Członkowie Stowarzyszenia.

Zarząd PSTIS

21.06.2015 20:52:36

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 900 Członków działających na terenie całej Polski.

05.03.2015 21:10:58

 
 

Współpracują z nami

ADESSE - Centrum Logopedyczne
Empis - sprzęt terapeutyczny 
Reedukacja - serwis pedagogiczny 
Wcześniak
Fundacja Przyjaciel 
EgoSelect Akademia Terapeuty 
Księgarnia Akademicka 
Oditis
Sotis
Impuls