POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Nowy kurs prof. Rymarczyk

plakat szkolenia prof. Rymarczyk

Dla wszystkich "miłośników" rzetelnej, merytorycznej wiedzy. Nowe, niesamowite szkolenie prowadzone przez niezastąpioną prof. Krystynę Rymarczyk. Aż 21 godzin wiedzy z zakresu Neuroanatomii!

ed.: 07.09.2022 18:01:03

utworzony.: 07-09-2022

Walne Zebranie Stowarzyszenia

ZARZĄD
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B na podstawie art.16 ust. 1 Statutu PSTIS SI

zwołuje 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Sprawozdawcze) 
na dzień 23 września 2022 roku
I termin 17:00 
II termin 17:15

Zwyczajne Walne Zebranie członków odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS SI ul. Majdańska 3 lokal 7B, 04-088 Warszawa
 

Porządek Walnego Zebrania

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS SI za okres: VI 2021-VI 2022
    1.1.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu
    1.2.  Sprawozdanie Skarbnika Zarządu
    1.3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
    1.4.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 2. Dyskusja dotycząca sprawozdań, wnioski
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
 4. Przedstawienie proponowanych zmian w treści Statutu PSTIS SI 
 5. Dyskusja dotycząca zmian w statucie, wnioski
 6. Głosowanie nad zmianą statutu 
 7. Sprawy różne, wolne wnioski
w imieniu Zarządu PSTIS SI
Beata Gola – Prezes

Proponowane zmiany w statusie PSTIS SI poniżej do pobrania.

ed.: 14.09.2022 10:34:00

utworzony.: 14-09-2022

Projekt zmian w statucie

Prosimy członków Stowarzyszenia o uważne zapoznanie się z propozycją nowego Statutu PSTIS SI.

ed.: 10.09.2022 11:25:57

utworzony.: 16-07-2022

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

 • kształcenie nowych terapeutów,
 • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
 • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
 • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 
PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

ed.: 21.06.2022 17:39:48

utworzony.: 21-06-2022