POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Walne zebranie

ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

na podst. art. 16 ust. 1 Statutu PSTIS zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

na dzień 04 czerwca 2016 roku, godz. 10.00. II termin - godzina 10.15

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9 budynek A, Warszawa

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSTIS za okres: VI. 2015 - VI. 2016
    a. Sprawozdanie Prezesa
    b. Sprawozdanie Skarbnika (za 2015 rok)
    c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
    d. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  2.  Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
  3.  Przedstawienie proponowanych zmian w treści Statutu PSTIS i głosowanie nad ich wprowadzeniem (pobierz pdf z projektem zmian)
  4. Wybory Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
  5. Przerwa kawowa
  6. Ogłoszenie wyników wyborów
  7. Wykłady prof. Ewy Pisuli oraz dr Krystyny Rymarczyk

    „Autyzm czy nie autyzm – o autyzmie u dziewczynek i o szerszym fenotypie autyzmu”. 
    „Pozytywne i negatywne aspekty plastyczności mózgowej.”

  8. Prezentacja i głosowanie nad Kodeksem i standardami terapii SI (pobierz projekt kodeksu)
  9. Sprawy różne, wolne wnioski

Zarząd PSTIS 

Prosimy pamiętać o zabraniu kuponu na loterię!

25.05.2016 11:28:05

 
 

Współpracują z nami

ADESSE - Centrum Logopedyczne
Empis - sprzęt terapeutyczny 
Reedukacja - serwis pedagogiczny 
Wcześniak
Fundacja Przyjaciel 
EgoSelect Akademia Terapeuty 
Księgarnia Akademicka 
Oditis
Harmonia
Sotis
każde dziecko
Ateneum
Impuls