POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI 2016

Szanowni Terapeuci!

W tym roku V edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji SI.

Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że dzięki projektowi bardzo wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem sensoryczno-motorycznym swojego dziecka, uzyskało profesjonalną poradę i wsparcie a niektórzy dowiedzieli się, o istnieniu terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zachęcam serdecznie wszystkich Członków Stowarzyszenia do propagowania w całej Polsce wiedzy o integracji sensorycznej, poprzez wzięcie udziału w OTBK SI. Wzorem poprzednich lat, po zakończeniu tegorocznej edycji, wszyscy biorący w niej udział Terapeuci otrzymają dyplomy.

Cel OTBK SI:

  • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka
  • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.

Termin realizacji: 24-29.10.2016

Przystąpienie do OTBK SI:
Członkowie Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji proszeni są o wypełnienie (do dnia 19 października 2016 roku) formularza 

Sposób realizacji:
Listy terapeutów biorących udział w projekcie zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Kontakt merytoryczny i koordynacja:
Marta Wasilewska
m.wasilewska.pstis@wp.pl

Informacje dotyczące OTBK SI zostaną rozesłane do portali i serwisów internetowych, stowarzyszeń zrzeszających rodziców oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy.

Celem ułatwienia realizacji tegorocznej edycji, proszę o zapoznanie się z regulaminem OTBK SI (pobierz plik word).

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie!
Marta Wasilewska - wiceprezes PSTIS

Pobierz plakat propagujący akcję

20.10.2016 01:18:17

Konferencja Naukowa 2016

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 3 lat będzie tematem przewodnim tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się na początku listopada w Łodzi. 


Podczas dwudniowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów, uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja

24.09.2016 16:54:13

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 900 Członków działających na terenie całej Polski.


11.09.2016 00:25:31