POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Kodeks Etyczny

Szanowni Państwo,

4 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę zatwierdzającą „Kodeks etyczny terapeuty integracji sensorycznej (SI) oraz standardy prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej”
jako obowiązujący w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zapraszam wszystkich Członków do zapoznania się z jego treścią: pobierz plik pdf

                            Jolanta Kazanowska - Prezes

24.06.2016 23:49:28

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 1000 Członków działających na terenie całej Polski.


07.02.2016 22:56:15