POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Szkolenie Mary Kawar

Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne

III edycja szkolenia

Za kilka tygodni, będziemy już trzeci raz gościć w Polsce Mary Kawar, która poprowadzi autorskie szkolenie warsztatowe! Zapraszamy wszystkich terapeutów!

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia – liczba miejsc ograniczona.

Lista osób zakwalifikowanych  »

PEŁNA INFORMACJA O SZKOLENIU I REJESTRACJA »24.09.2016 16:56:04

Konferencja Naukowa 2016

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 3 lat będzie tematem przewodnim tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się na początku listopada w Łodzi. 


Podczas dwudniowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów, uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja

24.09.2016 16:54:13

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

  • kształcenie nowych terapeutów,
  • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
  • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
  • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 900 Członków działających na terenie całej Polski.


11.09.2016 00:25:31