POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej współpracuje w uczelniami wyższymi działającymi na terenie Polski.

W porozumieniu z uczelniami PSTIS organizuje szkolenia I i II stopnia oraz prowadzi bloki tematyczne poświęcone podstawom integracji sensorycznej.

Uczelnia wyższa

Zakres współpracy

Edycja/termin

Instruktorzy i wykładowcy

ATENEUM - Szkoła Wyższa w Gdańsku

 ateneum

Kursy I i II stopnia w ramach studiów podyplomowych

Rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016

mgr Małgorzata Kamienik
mgr Magdalena Okrzasa

ATENEUM - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Blok tematyczny: Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej.
Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka poniżej 4 r.ż.

Rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016

mgr Jolanta Kazanowska

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. M. Grzegorzewskiej 10

Blok tematyczny:

Podstawy integracji sensorycznej w ramach studiów podyplomowych „Logopedia i komunikacja”

22.02.2014

dr M. Wiśniewska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31

Kurs I stopnia

I edycja:

24-25.05.2014

31.05-1.06.2014

dr M. Wiśniewska

mgr Z. Przyrowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

                                        

Teoria i praktyka integracji sensorycznej

Nieprzerwanie od 2004 roku na różnych kierunkach st. podypl., studiach dziennych, studiach zaocznych

dr M. Wiśniewska

mgr E.Grzybowska

04.09.2017 15:31:32