POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Studia podyplomowe dla certyfikowanych terapeutów SI – INFORMACJE

Edycja w Warszawie 2019/2020


Logo Ateneum

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Uwaga!

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozporządzenie reguluje m.in. kształcenie na Studiach Podyplomowych, obligując jednostki edukacyjne do wprowadzenia minimum 3 semestrów dla kierunków dających uprawnienia nauczycielskie. Rozporządzenie nie przewiduje okresów przejściowych i wchodzi obligatoryjnie z dniem ogłoszenia - opublikowania (2 sierpnia 2019 r.) dla naboru w roku akademickim 2019/2020.

W związku z tym, wszystkie Uczelnie w Polsce zostały zmuszone do pilnego zweryfikowania dotychczasowych ofert kształcenia na Studiach Podyplomowych i wprowadzenia rozszerzonego programu kształcenia na kierunkach o uprawnieniach nauczycielskich.

Wymagania dla kandydatów:

 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131).
 • Wykształcenie wyższe - magisterskie.
 • Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej).

Cel organizacji studiów kwalifikacyjnych

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII dla terapeutów,  którzy ukończyli szkolenie II st. w PSTIS) uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów I i II st. organizowanych przez PSTIS.

Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne, nie tracą uprawnień.

„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 

Studia (INTEGRACJA SENSORYCZA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII) są  propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.

Program studiów zawiera treści przekazywane słuchaczom Kursów III stopnia (organizowanych przez PSTIS) oraz z zakresu następujących przedmiotów:

 1. Rozumowanie kliniczne - interpretacja wyników Testów Południowo-Kalifornijskich i obserwacji klinicznej jako podstawa planowania terapii.
 2. Standardy pisania raportów.
 3. Metodyka konstruowania i wdrażania diet sensorycznych.
 4. Metodyka organizacji przestrzeni terapeutycznej.
 5. Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej – metody zapobiegania bólom kręgosłupa.
 6. Obszary współpracy terapeuty integracji sensorycznej w zespole wielospecjalistycznym.
 7. Dziecko z zaburzeniami napięcia mięśniowego metody oddziaływań terapeutycznych.
 8. Metodyka współpracy terapeuty z rodziną i środowiskiem.
 9. Diagnoza i planowanie terapii w zaburzeniach samoregulacji 0 - 24 m. ż.
 10. Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka i planowanie terapii 24 - 48 m. ż.
 11. Wczesna stymulacja sensomotoryczna, pielęgnacja neurorozwojowa - metody zapobiegania dysfunkcjom.
 12. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u dzieci ze spektrum autyzmu.
 13. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu.
 14. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie działań interwencyjnych u dzieci z problemami neurologicznymi oraz zespołami genetycznymi.
 15. Aranżowanie otoczenia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 16. Logopedyczny aspekt w terapii integracji sensorycznej.
 17. Metodyka terapii ręki w integracji sensorycznej.
 18. Metodyka i teoria treningów  relaksacyjnych.
 19. Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych.

Czas trwania:

3 semestry

Liczba godzin:

216 godz. wykładów i ćwiczeń
30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej)
60 godz. praktyk (we własnym zakresie - każdy student zgłasza miejsce/miejsca, w których odbył/odbywa praktyki)

I zjazd
19-20.10.2019 siedziba Stowarzyszenia

II zjazd
09-10.11.2019 siedziba Stowarzyszenia

III zjazd
23-24.11.2019
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, sala S008

IV zjazd
07-08.12.2019 siedziba Stowarzyszenia

V zjazd
18-19.01.2020 siedziba Stowarzyszenia

VI zjazd
22-23.02.2020
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, sala S002

VII zjazd
16-17.05.2020 online

VIII zjazd
06-07.06.2020 online

IX zjazd
19-20.09.2020 Centrum Konferencyjne Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, sala S005

X zjazd
17-18.10.2020
ONLINE

XIV zjazd
28-29.11.2020
ONLINE

XV zjazd
12-13.12.2020
ONLINE

Termin i miejsce obrony:

17 i 18 lutego 2021 r.    ONLINE

Koszt:
1700 zł/semestr

* istnieje możliwość płatności ratalnej

ed.: 10.12.2020 15:39:52

utworzony.: 25-09-2019

Pomoc i koordynacja

Szkoła Wyższa ATENEUM w Gdańsku

Informacje i obsługa studiów z ramienia PSTIS:
Elżbieta Trandziuk
tel. 512 373 434 (tylko w godz. 10-16 pn.–pt.)

ed.: 20.08.2019 19:32:57

utworzony.: 21-09-2018

Przydatne linki

ed.: 26.09.2018 17:31:46

utworzony.: 21-09-2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.    Czy do rekrutacji na studia podyplomowe mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały II stopień w PSTIS?
Tak. Ze względu na program studiów, który uwzględnia zagadnienia i ich zakres przekazywany uczestnikom kursów organizowanych przez PSTIS.

2.    Czy certyfikaty II st. uzyskane w PSTIS są nadal ważne? 
Certyfikaty wystawiane terapeutom kończącym kursy (I, II stopnia) w PSTIS są ważne. Terapeuci nie tracą uprawnień.

3.    Czym różnią się 3-semestralne studia podyplomowe dla terapeutów SI od 3-semestralnych studiów podyplomowych dających uprawnienia terapeuty SI?

3-semestralne studia podyplomowe dla terapeutów SI to propozycja dla osób, które już są terapeutami, posiadają certyfikat po kursie II stopnia uzyskany w Stowarzyszeniu i chcą poszerzyć swoją wiedzę i warsztat pracy oraz uzyskać dyplom studiów podyplomowych

3-semestralne studia podyplomowe dające uprawnienia terapeuty SI są przygotowane z myślą o osobach, które jeszcze nie posiadają certyfikatów po kursie I i II stopnia, dlatego program tych studiów zawiera także treści obu kursów. Ukończenie kursu II stopnia zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI, który daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Ukończenie zarówno studiów dla terapeutów, jak i studiów dających uprawnienia terapeuty SI studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

4.    Jakie kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu studiów dla terapeutów SI?
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

5.    Czy na poczet godzin odbytych praktyk, będzie zaliczony czas pracy w obecnym lub byłym miejscu zatrudnienia terapeuty?
Tak.

6.    Ile godzin zajęć można opuścić?
Forma zaliczenia zajęć zależy od decyzji prowadzącego. Jednym z warunków może być obecność na zajęciach, zatem jej brak może skutkować niezaliczeniem danego przedmiotu. Z uwagi na fakt, że harmonogram przewiduje 1 zajęcia z wybranego obszaru, nie ma możliwości ich odrobienia. W szczególnych sytuacjach, gdy słuchacz studiów nie będzie mógł być obecny na zajęciach z uzasadnionych powodów, sposób i formę zaliczenia będzie ustalała osoba prowadząca zajęcia.

7.    Gdzie będą odbywały się zajęcia?
Zajęcia odbywać się będą głównie w siedzibie PSTIS. 

8.    W jakich godzinach będą odbywały się zajęcia?
Zajęcia w ramach wszystkich zjazdów zaplanowane są od godz. 9:00 do godz. 16:55.

9. Opinie absolwent 1 edycji studiów podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII:

Kiedy w ubiegłe wakacje dowiedziałam się, że PSTIS rozpoczął nabór na studia podyplomowe SI, pomyślałam sobie: O matko, kolejna podyplomówka, która niewiele wniesie do mojego życia, a której papier ukończenia powinnam mieć, bo przecież tyle koleżanek już miało jakieś studia, a ja tylko kurs I i II stopnia. Moja wiedza była już w tym zakresie całkiem spora, zważywszy na to, że mam doświadczenie w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach.

Oczywiście podjęłam studia w pierwszej grupie i była to najlepsza decyzja. To nie była zwyczajna podyplomówka, ale systematyczne, uporządkowane spotkania tematyczne w grupie najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. Nie czułam się tam niedouczoną studentką, tylko częścią tejże grupy, mającą możliwość wymiany doświadczeń, weryfikacji swojej wiedzy oraz uzupełnienie jej o najnowsze badania i informacje, ponieważ mogłam uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania do poszczególnych wykładowców i uzyskać interesującą mnie odpowiedź tam, gdzie czułam swoje braki. Najcenniejszą wartością dodaną tej podyplomówki była grupa przyjaciół oraz naszych wykładowców, z którymi pozostał trwały kontakt, a którzy stanowią realną grupę wsparcia w rozwiązywaniu potencjalnych trudności. Dlatego z dumą odebralam dyplom.

Małgorzata Jaworska
terapeuta SI

Studia podyplomowe dały mi możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie integracji sensorycznej. Obecnie wykorzystuję ją w mojej pracy zawodowej. Zagadnienia i tematy wykłady były przedstawione w kompetentny sposób. Podobała mi się również część praktyczna, szczególnie ważne dla mnie były zajęcia o tematyce obejmującej pracę z dziećmi ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną.

Agata Cemerman – Waszkiewicz
terapeuta SI

ed.: 26.09.2019 11:19:44

utworzony.: 25-09-2019