POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Klasyczna praca A. Jean Ayres

PSTIS objęło patronatem książkę wydawnictwa Harmonia „Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się”. 
Praca prezentuje klasyczną teorię A. Jean Ayres według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na integrację sensoryczną to szczególna strategia – nie skupia się bowiem na nauce konkretnych umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego radzenia sobie z zadaniami.

Polecamy!

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/I-...
Klasyczna praca A. Jean Ayres

ed.: 04.07.2019 19:36:27

utworzony.: 19-01-2019

Polecamy podręcznik Anety Winczewskiej

Czytelnicy znajdą w tej książce fabularyzowane zabawy, które ułatwiają integrowanie doznań zmysłowych dzieci z deficytami rozwojowymi. Mogą one zachęcić kilkulatków do ilustrowania ruchem narracji nauczyciela oraz twórczego przetwarzania „dostarczanych” im bodźców odbieranych poszczególnymi zmysłami. Zaprezentowany materiał nie jest alternatywą dla rozwiązań stosowanych przez specjalistów metody integracji sensorycznej, lecz jest ich twórczą interpretacją.  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów i wolontariuszy pracujących w świetlicach terapeutycznych oraz studentów, którzy w przyszłości zamierzają prowadzić zajęcia przeznaczone dla kilkulatków. Zamieszczone pomysły mogą wykorzystywać także rodzice podczas domowych ćwiczeń, które mają wspomagać rozwijanie sprawności ich własnych dzieci.

Książka jest objęta PATRONATEM PSTIS

Zakup wydawnictwo on-line »
Polecamy podręcznik Anety Winczewskiej

ed.: 21.09.2018 14:14:14

utworzony.: 21-09-2018

„Karty do ćwiczeń posturalnych”

Polecamy wydawnictwo autorstwa Marty Wiśniewskiej – „Karty do ćwiczeń posturalnych” to pomoc terapeutyczna przeznaczona dla terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz dla nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Zadaniem kart jest uatrakcyjnienie terapii mechanizmów posturalnych i jednocześnie zainspirowanie terapeutów oraz nauczycieli do poszukiwania innych pomysłów na kształtowanie tych kompetencji. Karty składają się z pięciu części: A, B, C, D, E. Do każdej z nich (z wyjątkiem części C) dołączone są karty z obrazkami, które są symbolami konkretnych aktywności.

Publikacja objęta jest Patronatem PSTIS

„Karty do ćwiczeń posturalnych”

ed.: 08.12.2017 14:43:11

utworzony.: 08-12-2017

„Zgrane nie-zgrane dziecko”

Polecamy terapeutom i rodzicom kolejną publikację wydawnictwa Harmonia napisaną przez Joye Newman i Carol Kranowitz.

Zgrane nie-zgrane dziecko to pięćdziesiąt prostych ćwiczeń, które pomogą dziecku rozwijać się, uczyć i rosnąć, ćwiczeń rozwijających umiejętności sensoryczne, percepcyjne oraz wzrokowe dziecka. Praktyczne, nieskomplikowane propozycje zabaw, uporządkowane według stopnia trudności, pozwolą dziecku zdobyć nowe umiejętności, odnaleźć się w otaczającym go świecie, nabrać poczucia pewności siebie i poprawić sprawność ruchową.


ZGRANE NIE-ZGRANE DZIECKO
Wydawnictwo Harmonia
„Zgrane nie-zgrane dziecko”

ed.: 30.11.2017 10:15:52

utworzony.: 30-11-2017

„Nie-zgrane dziecko dorasta”

Polecamy książkę Carol Kranowitz pod patronatem PSTIS. „Nie-zgrane dziecko dorasta” jest kontynuacją poprzednich prac Carol Kranowitz na temat zaburzeń SI. Tym razem autorka omawia przede wszystkim problemy młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (ang. sensory processing disorders, SPD). Opisuje tu historie osób, które przeszły trudną drogę usianą problemami spowodowanymi przez SPD, przeżycia tych, którzy nauczyli się nie tylko pokonywać swoje ograniczenia, lecz także dawać siebie innym.

„Nie-zgrane dziecko dorasta”

ed.: 31.10.2017 16:23:24

utworzony.: 08-11-2017

Polecamy książkę Magdaleny Charbickiej

PSTIS poleca i patronuje wydawnictwu „Integracja sensoryczna przez cały rok”.
Po bardzo dobrze przyjętej przez Czytelników książce "Dziecko z zespołem Aspergera" Magdalena Charbicka powraca ze świetnym poradnikiem.

W publikacji zawarte zostały definicje, podstawy teoretyczne założeń integracji sensorycznej oraz opisy charakteryzujące podstawowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propozycje zabaw, historii, pomysły do wykorzystania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczycieli przedszkoli czy profesjonalistów zajmujących się na co dzień terapią.

Więcej informacji www.ksiegarnia.difin.pl

Polecamy książkę Magdaleny Charbickiej

ed.: 31.07.2017 18:32:31

utworzony.: 31-07-2017

Polecamy: „Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej”

Książka wydawnictwa Harmonia ta zawiera wiele opisów wesołych i niedrogich zabaw sensorycznych, które można szybko przygotować i po których można szybko posprzątać w domu lub w ośrodku. W każdym rozdziale przedstawiono ćwiczenia oparte na danej potrzebie sensorycznej. Do przeprowadzenia wszystkich wystarczą zwykłe domowe przedmioty. Załączone są także rozszerzenia, które mają na celu utrzymanie zainteresowania. Nie ma bowiem nic gorszego od przygotowania projektu, którym dziecko zainteresuje się na dwie lub trzy minuty!

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (sensory processing disorder – SPD) mają podłoże neurologiczne i powodują, że mózg źle odczytuje informacje dostarczane przez zmysły. W rezultacie osoby z tymi zaburzeniami niewłaściwie reagują na zwyczajne doświadczenia sensoryczne. Normalne doświadczenia zmysłowe mogą być dla nich bolesne lub przerażające. Osoby z SPD często mają trudności ze swoim ciałem, które odmawia im posłuszeństwa. Trudności sensoryczne często zakłócają życie codzienne i mogą sprawiać problemy dla całej rodziny. 

Wydawnictwo jest objęte patronatem PSTIS

Polecamy: „Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej”

ed.: 14.11.2016 16:09:42

utworzony.: 14-11-2016

Teczka z materiałami do ćwiczeń

Seria wydawnicza Poznaję świat to materiały w postaci teczki A4 z zeszytem i kartami pomagające dzieciom poznać i zrozumieć pewne zjawiska występujące w otaczającym nas świecie. W pierwszej części serii – Poznaję świat zmysłami – przedstawione zostały zmysły oraz odczuwane za ich pomocą wrażenia. Dziecko uczy się nazywać doznania zmysłowe oraz wzbogaca słownictwo, jednocześnie kształcąc integrację sensoryczną i bawiąc się kolorowymi kartami.

Patronat PSTIS!

Zakup on-line na stronie wydawnictwa Harmonia

Teczka z materiałami do ćwiczeń

ed.: 13.09.2016 00:46:57

utworzony.: 30-10-2016

Podręcznik ruchowy Tary Delaney

Nowa pozycja z serii Biblioteka SI! W książce „101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej” doświadczona amerykańska terapeutka zajęciowa Tara Delaney pokazuje, jakie rodzaje aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku rozrywkę i prawidłową stymulację – a wiele z ćwiczeń można wykonywać zarówno w domu, jak i na dworze!

zakup on-line w wydawnictwie Harmonia »
Podręcznik ruchowy Tary Delaney

ed.: 24.08.2016 12:00:28

utworzony.: 24-08-2016

„Danceland” – świat gier muzycznych

Polecamy przewodnik wydawnictwa Harmonia, który został napisany przez specjalistki w  dziedzinie tańca rozwojowego i zawiera opisy bezpiecznych zabaw dla dzieci w każdym wieku i o różnych poziomach możliwości fizycznych.
  • 20 wielokulturowych utworów, każdy z zestawem zabaw;
  • Przewodnik napisany przez fizjoterapeutki i terapeutki zajęciowe wprowadzający czytelnika w świat gier muzycznych;
  • ponad 75 tanecznych ćwiczeń stymulujących aktywne uczenie się i rozwój umiejętności motorycznych.

ed.: 09.08.2016 14:08:44

utworzony.: 24-08-2016

Rekomendujemy książkę M. Barańskiej

Z przyjemnością rekomendujemy kolejną publikację Wydawnictwa Harmonia: „Sensorycznie wszystko gra”, autorstwa Małgorzaty Barańskiej.

Książka jest kwintesencją tego, z czym powinna kojarzyć się integracja sensoryczna na co dzień: poznawanie i doświadczanie poprzez świetną zabawę. Nauczyciele oraz rodzice znajdą w niej gotowe pomysły na mądre, motywujące zajęcia lub po prostu spędzenie z dzieckiem czasu, podczas którego mogą wykorzystać przedmioty z otoczenia, meble i sprzęty będące w codziennym użytku. Dzięki książce prowadzenie zajęć i organizacja wspólnie spędzanych z dzieckiem chwil, nie będzie wymagała wielkich przygotowań i jest możliwa w różnych warunkach a prowadzący nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy. Bardzo wartościowa lektura, którą terapeuci SI mogą polecać rodzicom i nauczycielom zainteresowanym wspieraniem harmonijnego, sensorycznego rozwoju dzieci.


ed.: 19.06.2016 13:17:06

utworzony.: 09-08-2016

„Dzieci w świecie doznań” – książka L.J. Miller

Książka Lucy Jane Miller, to bardzo wartościowa i wyczekiwana przez polskich terapeutów integracji sensorycznej publikacja, znana dotychczas w angielskiej, wersji pod tytułem „Sensational Kids”. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, obejmując patronat nad książką miało także swój udział w sformułowaniu jej polskiego tytułu, aby jak najlepiej oddawał jego angielską wersję. Mamy nadzieję, że rekomendując czytelnikom tę cenna pozycję Wydawnictwa Harmonia, przyczynimy się do korzystania z dorobku naszych amerykańskich kolegów i będziemy działali na rzecz budowania własnego języka określającego pojęcia związane z integracją sensoryczną.

W książce znajdziemy, w bardzo przystępny sposób opisaną i usystematyzowaną wiedzę oraz doświadczenia autorki, będącej jednym z najbardziej znanych i doświadczonych terapeutów zajmujących się zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

„Dzieci w świecie doznań” – książka L.J. Miller

ed.: 21.09.2016 10:19:09

utworzony.: 21-09-2016

Polecamy nową książkę dydaktyczną

Zachęcamy do zapoznania się z nową pozycją wydawnictwa Empis pod redakcją Zbigniewa Przyrowskiego, przygotowaną we współpracy z wieloma doświadczonymi terapeutami. Książka „Trenuj mózg poprzez ruch” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku! Przedstawione ćwiczenia nie tyko są szczegółowo opisane, ale książka zawiera profesjonalne wskazania, czemu mają służyć i co można osiągnąć stosując je.

Więcej informacji oraz zakup on-line:

https://empis.pl/is/4246-trenuj-mozg-poprzez-ruch.html

Polecamy nową książkę dydaktyczną

ed.: 19.04.2018 16:37:10

utworzony.: 21-09-2016