POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

1. Studia w Ateneum – Gdańsk

Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej, organizowane przez Ateneum Szkołę Wyższą w Gdańsku, objęte patronatem PSTIS. 

W trakcie zajęć słuchacze  uczestniczą w kursie I i II integracji sensorycznej! 

Ukończenie zarówno studiów dla terapeutów, jak i studiów dających uprawnienia terapeuty SI uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych!

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na na stronie Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku


ed.: 06.09.2021 16:21:00

utworzony.: 22-09-2018

2. Studia na APS – Warszawa

Zapraszamy na studia podyplomowe Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie we współpracy z PSTIS SI. Obecnie trwa nabór na V edycję.

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II integracji sensorycznej nabywając uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. 

Absolwent: studiów posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania;

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej.

Więcej: https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/offer/RSP2021/programme/ZP-DTD/?from=field:PC

ed.: 06.09.2021 16:21:07

utworzony.: 04-09-2021