POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi

2 - 3 czerwca 2017 r.

Miejsce: DAGO Centrum Rondo 1,
adres: rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, piętro II

Szkolenie prowadzone przez:
Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR


Julia Wilbarger, Ph.D., OTR/L

Każda osoba potrzebuje określonej dawki wrażeń sensorycznych i ruchowych aby optymalnie funkcjonować w codziennym życiu.
Wilbarger & Wilbarger, 2002

Dobrze zastosowana dieta sensoryczna może zmienić życie!
T. M. Stackhouse

Dieta sensoryczna to strategia interwencji opracowana przez Patricię Wilbarger na podstawie teorii integracji sensorycznej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać potencjał i siłę diety sensorycznej. Odpowiednio zindywidualizowana dieta sensoryczna ma duże oddziaływanie i może być stosowana przy całym spektrum trudności rozwojowych np. obronności sensorycznej, problemów z poziomem pobudzenia i modulacją. Jej zastosowanie można rozszerzyć na codzienne, rutynowe czynności co spowoduje włączenie się samoregulacji w zachowaniu. Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać problemy wynikające z zaburzeń posturalnych, odruchowych oraz emocjonalnych w kontekście diety sensorycznej. Na podstawie przykładów dzieci z autyzmem i zespołem kruchego chromosomu X uczestnicy nauczą się w jaki sposób dopasować dietę sensoryczną do specyficznych potrzeb dziecka.

Cele: Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Zdobędą umiejętność opisania reguł i kluczowych elementów diety sensorycznej
 • Pogłębią rozumienie dowodów naukowych wspierających koncepcję diety sensorycznej
 • Nauczą się stosować dietę sensoryczną aby zmaksymalizować płynące z niej korzyści – dotyczy to konkretnych obszarów, nie ogólnych celów “sensorycznych”
 • Wypracują metody wprowadzania i monitorowania efektu diety sensorycznej u osób w różnym wieku i z różnymi zaburzeniami sensorycznymi
 

02.06.2017 10:55:23

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie „Dieta sensoryczna”

Członkowie PSTIS – lista główna (26.V.2017)
 1. Antoniewicz Joanna
 2. Batory-Dominiak Małgorzata
 3. Bernacka Janina
 4. Bieguszewska Katarzyna
 5. Bobrowska Katarzyna
 6. Boczkowska Marta
 7. Bońkowska Monika
 8. BRILOWSKA ELŻBIETA
 9. Buczek Sylwia
 10. Bujak Agnieszka
 11. Darlińska Barbara
 12. Dębińska-Pruchniak Małgorzata
 13. Dmowska-Tomczak Iwona
 14. Domagalska Barbara
 15. Dudar Anna
 16. Ekert Elżbieta
 17. Felisiak-Staniak Agnieszka
 18. Floriańczyk Dorota
 19. Gniadecka Katarzyna
 20. Gola Beata
 21. Goliszek Joanna
 22. Grabarczyk-Kosiura Ewelina
 23. Graff Grażyna
 24. Grzybowska Ewa
 25. Gwiazda Ewa
 26. Jankowska Patrycja
 27. JANOWSKA KRYSTYNA
 28. Kałużna-Bańkowska Monika
 29. Kazanowska Jolanta
 30. Kołat Natalia
 31. Konopka Monika
 32. Kościańska ANNA
 33. Kowalik Hanna
 34. Kruzynska Sylwia
 35. Kunka Katarzyna
 36. Laskowska Anita Wanda
 37. Lorenc-Handerek Eliza
 38. Majewska Beata
 39. Małek Agnieszka
 40. Michalak Agnieszka
 41. Nowak Agata
 42. Okrzasa Magdalena
 43. Olbryś Irena
 44. Olejarz Anna
 45. Osiecka Iwona
 46. Perekitko Marta
 47. Przyrowski Zbigniew
 48. Ptasińska Elżbieta
 49. Romanik Ewa
 50. Rotyńska Ewa
 51. Różycka Anna
 52. Skarewicz Katarzyna
 53. Smorczewska Justyna
 54. Szostak Joanna
 55. Targoński Marcin
 56. Tomaszewska Hanna
 57. Turczyńska-Korczyńska Małgorzata
 58. Wasilewska Marta
 59. Wiśniewska Marta
 60. Wiśniewska-Kamienik Małgorzata
 61. Wojnarska Izabela
 62. Zmudzińska Izabela

Osoby  spoza PSTIS – zakwalifikowane

 1. Czaja Anna
 2. Gnatowska Barbara
 3. Grymuła Renata
 4. Kozłowski Wojciech
 5. Markiewicz Katarzyna
 6. Morżkowska Beata
 7. Mreńca Katarzyna
 8. Nowak Jacek
 9. Przewłoka Monika
 10. Stempowska Danuta
 11. Wielińska-Jachymiak Olga
 12. Wieloch Sabina
 13. Żelisko-Faluszewska Justyna

31.05.2017 14:58:26